De stad Auch

De stad Auch

De stad Auch had behoefte aan relevante gegevens waarmee zij de snel oplopende zomerhitte in de stad kon verminderen, wat in het zuiden van Frankrijk een groot vraagstuk is. Toen de stad een beroep op ons deed, besloten we om een op maat gesneden oplossing te ontwikkelen om specifieke locaties te monitoren waar de hitte tot de grootste problemen leidt. Daarnaast was het doel plaatsen in kaart te brengen waar sprake is van een gebrek aan groen. Waarom?

Dit doen we om tot substantiële CO2-reducties te komen, de hitte in de stad te verminderen en een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven voor de inwoners.

De uitdaging

Veel regio’s moeten rekening houden met verplichtingen die worden opgelegd door hogere overheden of maatschappelijke organisaties. Hierbij worden gemeenschappen met een beleid gericht op duurzaamheid beloond en krijgen gemeenschappen die dit nalaten, financiële sancties opgelegd.
Ongeacht hoe dit beleid wordt afgedwongen, alle regio’s hebben een economisch belang om te komen tot oplossingen van vergelijkbare milieuvraagstukken en kunnen hiermee nieuwe inkomsten genereren.

Hoewel de gemeentelijke autoriteiten van Auch al in kaart hadden gebracht wat de gevolgen waren van extreme hitte en welke resultaten werden geboekt op het gebied van herbeplanting, moest zij hierin veel geld investeren. Atos ontwikkelde een oplossing die de weg vrij maakt voor aanzienlijke kostenreducties en een efficiënte en optimale monitoring.

De oplossing

Onze oplossing maakt de monitoring van ‘hot spots’ en de aanwezigheid van groen in de hele stad met behulp van één tool mogelijk. Atos heeft een allesomvattende oplossing ontwikkeld (applicatie-as-a-service of integratie in het klantinformatiesysteem). Deze toepassing staat aan de basis van gemeentelijke besluitvorming gericht op verduurzaming en biedt de mogelijkheid de effecten hiervan op langere termijn te monitoren.

Onze tool is een SaaS-oplossing die via elk apparaat en/of via gestandaardiseerde datastromen binnen klantinformatiesystemen met behulp van een eenvoudige browser kan worden ontsloten. In beide gevallen wordt dezelfde oplossing ingezet.

Zakelijke voordelen

Met deze oplossing heeft de gemeente Auch toegang tot een toepassing die haar in staat stelt de temperatuur in de stad te verlagen door herbeplanting met bomen op een efficiënte en kosteneffectieve manier te plannen.

Dit dient ook een politiek doel. Zo willen de gemeentelijke autoriteiten zichtbaar maken welke maatregelen zij treffen om te voorkomen dat de temperatuur op sommige plaatsen in de stad in de zomer zo kan oplopen dat dit voor inwoners niet langer dragelijk is en airconditioning leidt tot een enorme stijging van de energieconsumptie. Met deze investering in combinatie met doelgerichte maatregelen om te komen tot een verlaging van de temperatuur in de stad, voldoet de gemeente aan één van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.