On-line seminář – IT/OT Kybernetická bezpečnost.

Jste si jisti, že vaše provozní technologie nejsou ohroženy přes vaše vlastní IT?

Nejlepší obranou je aktivní ochrana před kybernetickými hrozbami.

bluedash

Připojte se k on-line semináři nabitému informacemi ve čtvrtek 25. března 2021 v 10:00.

Náš tým specialistů na informační bezpečnost Vám je k dispozici od počátečního poradenství a analýzy možných hrozeb a rizik přes návrh řešení a implementaci bezpečnostních opatření včetně kontroly na základě platných regulací a standardů pro provozování SOC (Security Operation Centre).

Program

bluedash

Úvod do problematiky
Propojování je správné a nezbytné –
ale je nutné vědět CO, PROČ a JAK propojit.
Aby firmy byly efektivní a mohly rychle reagovat na požadavky zákazníků, propojují systémy, které dříve byly oddělené – ekonomické a obchodní systémy se systémy, které přímo řídí výrobní technologie. A naopak – pro lepší plánování výroby a údržby firmy přímo propojují data z výroby do IT systémů a případně i do systémů, které fungují na cloudu. Není pochyby o tom, že tento trend je správný, ale je nutno si uvědomit, že tím se otevírá cesta i pro případné útoky na výrobní technologie i na cenná data z výrobních systémů. Tyto útoky mohou snadno vést k mnohamilionovým ztrátám. Je nutné, aby si firmy byly těchto rizik vědomy, a aktivně se jim bránily. A raději dříve než později.Jiří Bavor, specialista na digitalizaci průmyslu ve společnosti Atos
Digitalizace přináší podnikům výhody i rizika. Jak bezpečnostním problémům předejít?Propojení technologických a výrobních zařízení, vzdálený přístup údržby a servisu, dynamické řízení výroby a logistiky a ukládání dat v cloudu, to vše přináší dříve nepředstavitelné výhody. Pokročilá digitalizace však láká i nekalé živly. Pojďme se podívat, jak bezpečnostním problémům předejít.Jan Váša a Michal Sekula, specialisté na řešení kybernetické bezpečnosti ve společnosti Atos
Bezpečnost ve výrobní síti a technologii. Jak navrhnout výrobní síť a stroje tak, aby měly zranitelností co nejméně a byli vůči útokům odolné nicméně stále s funkcionalitou, kterou po nich požadujeme, jakou může být připojení do cloud, vzdálené přístupy nebo vysoká dostupnost.Tomáš Fronek, specialista digitalizace a průmyslové automatizace ve společnosti Siemens
Komplexní řešení IT a OT bezpečnosti jako jednoho propojeného systému Jak vytvořit jednotný systém a řešení, které zabezpečí systém jako celek.Michal Sekula, Atos
Jiří Bavor, Atos
Jan Váša, Atos
Tomáš Fronek, Siemens

Share This:FacebookTwitterLinkedIn