IBM Security Workshop

24. Sept 2019 LOFT Hotel Bratislava

Premeňte bezpečnostné riziko na hodnotu

bluedash

V digitálnom svete potrebujete bezpečnostnú stratégiu, ktorá sa neustále vyvíja tvárou v tvár meniacim sa digitálnym príležitostiam a hrozbám.

Od počiatočného poradenstva a analýzy, cez implementáciu a priebežné riadenie sme s vami na každom kroku.

Radi by sme vás pozvali na bezplatný workshop, kde sa dozviete,ako Vám môžeme pomôcť premeniť riziko v digitálnom prostredí
na hodnotu.

Registrácia

Venue

LOFT Hotel Bratislava

Štefánikova 4
Bratislava


Share This:FacebookTwitterLinkedIn