Project & Service Delivery Management

 

Dołącz do dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego środowiska profesjonalistów IT!

Czym się zajmujemy?

  • Wspieramy organizację w osiąganiu głównych KPIs (kluczowych wskaźników efektywności)
  • Dostarczamy kadrze zarządzającej informacje i dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji
  • Wspieramy administracyjnie i procesowo Accounty, czyli organizacje wewnętrzne Atosa skupione wokół naszych klientów

Wspieramy procesy wewnątrz organizacji pracując na rzecz zwiększania efektywności i optymalizacji pracy

Nadzorujemy koszty przedsiębiorstwa zapewniając dostarczanie danych, które pozwalają podejmować kluczowe decyzje finansowe na poziomie zarządczym – ten punkt rozumiem jako dział finansów

Dostarczamy kadrze zarządzającej informacje i dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji

Zapewniamy wsparcie administracyjne i procesowe dla tzw. „accountów” czyli organizacji wewnętrznych Atos skupionych wokół klientów, na rzecz których Atos świadczy swoje usługi

Czego o nas nie wiesz?

Nie tylko specjaliści IT

Nie jesteśmy samymi IT magikami! Nasz zespół to ludzie o wszechstronnym wykształceniu od prawników, europeistów, filologów po marketingowców, którzy swoje zawodowe szlify zdobywali w różnych branżach

Certyfikaty

Mamy bardzo wysoki wskaźnik certyfikacji naszych pracowników. Do najczęstszych należą te z obszaru PRINCE2, P3O, ITIL czy AGILE

Wydajność

Potrafimy pracować pod presją czasu, na najwyższych obrotach. Tak samo wydajnie jak ekspres do kawy w naszej kuchni.

Pracujemy w czterech zespołach

AMO

Zespół mający strategiczną pozycję w organizacji obsługujący wszystkie regiony. Zapewnia zgodność realizowanych kontraktów, projektów i serwisów stosownie do założonych celów oraz standardów i procesów organizacji

Solutions mini

P2P

Zespół specjalistów odpowiadający za to aby wszystkie procesowane w firmie zamówienia były zgodne z wytycznymi wewnętrznych i zewnętrznych klientów oraz spełniały wymagania finansowe i zaopatrzeniowe.

DSO

Zespół odpowiedzialny za wspieranie organizacji m.in. w osiąganiu głównych KPIs, targetów, kontrolowaniu i odzyskiwaniu kosztów. Specjaliści odpowiedzialni za dostarczanie oraz analizowanie danych, pozwalających na podejmowanie decyzji biznesowych.

RACE

Zespół najwyższej klasy specjalistów pracujących w strukturach globalnego programu RACE

Nasze role

whitedash

SAP HANA

AMO Specialist

Wspiera zespół zarządzający klientem Atos w w ich codziennej pracy. Pomaga w realizacji podstawowych celów biznesowych poprzez zadania administracyjne i koordynacyjne.

AMO Lead

Wspiera zespół zarządzający klientem Atos poprzez spełnianie złożonych i analitycznych zadań. Wprowadza oraz utrzymuje standardy i procesy do realizowanych celów biznesowych. Identyfikuje potencjalne ryzyka i usprawnienia.

AMO Manager

Champion wsparcia zespołów zarządzających klientem Atos. Odpowiedzialny za wdrożenie, zarządzanie i doskonalenie procesów AMO oraz zarządzanie zespołem AMO dedykowanego dla danego klienta.

Digital Workplace

Business Specialist

Pozyskuje, dostarcza i analizuje dane mające wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych. Bierze udział w procesach E2E.

Business Consultant

Wspiera zespół zarządzający w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dostarcza dane niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych.

Business Manager

Pracuje w wymagającym środowisku biznesowym, ma wpływ na podejmowane przez zespół zarządzający kluczowe decyzje biznesowe.

Twój rozwój to nasz priorytet!

Sprawdź, jaką ścieżkę kariery oferujemy w naszym zespole!

W Atos dbamy o rozwój wszystkich zatrudnionych osób. Oferujemy szkolenia zawnętrzne, dofinansowania do studiów podyplomowych, udostępniamy platformę e-learningową. Prowadzimy też szkolenia wewnętrzne, podczas których dzielimy się zdobytą wiedzą. U nas zawsze masz szansę na rozwój swojej kariery.

Każdy ma możliwość zmiany swojego stanowiska, nie tylko wewnątrz swojego zespołu, ale także w ramach polskiej i globalnej struktury firmy.

Dołącz do nas!

bluedash

Aktualnie poszukujemy osób do pracy na następujących stanowiskach: