Workplace and Service Desk Services

WSDS

Dołącz do najszybciej rozwijającego się działu w Atos GDC Polska. Czekamy na Ciebie!

ZOBACZ OFERTY PRACY

Czym się zajmujemy?

Wspieramy klientów w obszarach procesowych i technicznych poprzez zarządzanie systemami informatycznymi oraz aplikacjami klienta

Zarządzamy problemami zgłoszonymi przez klientów. Koordynujemy nimi od diagnozy po rozwiązanie

Obsługujemy m.in. technologie: Microsoft, Linux, Landesk, Citrix, Active Directory, Airwatch, MobileIron, GOOD czy RES

Czego o nas nie wiesz?

Nasi eksperci pierwszej linii wsparcia to w większości humaniści. Jesteśmy zdywersyfikowanym zespołem, który składa się w 50% z kobiet, w drugich 50% z mężczyzn

Z sukcesem realizujemy ponad 50 kontraktów dla klientów z niemal 40 krajów świata, w codziennej pracy posługując się wieloma językami, w tym m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, tureckim oraz rosyjskim.

Szkolimy swoich pracowników w szerokim zakresie, poruszając kwestie związane z Genesys, Skype for Business, Network Foundation, Cisco, Citrix, PRINCE, SAP, ITIL, Microsoft oraz Windows.

Nasz zespół stanowią osoby w różnym wieku – od 18 do 60 lat. 82% z nich posiada certyfikacje ITIL, 39% różne certyfikacje Microsoft, 6% – VDI, zaś 5% zna doskonale metodologie zarządzania projektami

Pracujemy w pięciu obszarach

whitedash

Managed Services
WSDS Internal Technical Management

Techniczne wsparcie dla innych oddziałów firmy, m.in. usuwanie awarii, administracja sprzętem komputerowym, obsługa wewnętrznych zgłoszeń


Cross Functional Roles

Wewnętrzne wsparcie procesów biznesowych, m.in. administrowanie dokumentacją, dbanie o jakość świadczonych usług i ciągłość procesów Service Desk


Service Request Management

Administracyjne wsparcie klientów, m.in. nadawanie dostępów do kont i aplikacji biznesowych, zamawianie nowego sprzętu

Communication Software & Platforms
First Line Support Analyst

Podstawowe wsparcie klientów, m.in. rozwiązywanie prostych problemów technicznych, a także współpraca z innymi zespołami w celu rozwiązania tych bardziej złożonych


Second Line Support Engineer

Techniczne wsparcie klientów, m.in. rozwiązywanie złożonych problemów technicznych, administracja środowiskiem pracy klienta, dbanie o jego poprawne funkcjonowanie

Nasze role

First Line Support Analyst

Stanowi pierwszą linię wsparcia dla klienta. Posiada uprawnienia i narzędzia niezbędne do świadczenia pomocy z zakresu IT na najwyższym poziomie.

Second Line Support Engineer

Wspiera klientów w rozwiązywaniu złożonych incydentów. Monitoruje i administruje środowiskiem pracy klienta.

Customer Satisfaction Analyst

Analizuje poziom zadowolenia klienta ze świadczonych usług. Współtworzy plan usprawnienia pracy zespołu.

Quality Analyst

Gromadzi i analizuje informacje na temat jakości świadczonych usług. Współtworzy plany szkoleniowe dla członków zespołu.

Trainer

Przygotowuje plan szkoleniowy dla zespołu, wdraża nowych pracowników w środowisko pracy, prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne.

Citrix Engineer

Wspiera wirtualne środowisko pracy klienta, monitoruje i przywraca funkcjonalność jego wszystkim zasobom.

Twój rozwój to nasz priorytet!

Sprawdź, jaką ścieżkę kariery oferujemy w naszym zespole!

W Atos dbamy o rozwój wszystkich zatrudnionych osób. Oferujemy szkolenia zawnętrzne, dofinansowania do studiów podyplomowych, udostępniamy platformę e-learningową. Prowadzimy też szkolenia wewnętrzne, podczas których dzielimy się zdobytą wiedzą. U nas zawsze masz szansę na rozwój swojej kariery.

Każdy ma możliwość zmiany swojego stanowiska, nie tylko wewnątrz swojego zespołu, ale także w ramach polskiej i globalnej struktury firmy.

Zobacz sam