Application Hosting Services

AHS

Dołącz do najbardziej wszechstronnego zespołu specjalistów w Atos. Wymienimy się wiedzą i doświadczeniami!

ZOBACZ OFERTY PRACY

Czym się zajmujemy?

Administrujemy infrastrukturą serwerową, monitorujemy ją i zarządzamy środowiskami wirtualnymi oraz systemami zintegrowanej komunikacji

Zarządzamy i utrzymujemy aplikacje klasy Enterprise, a także wspieramy systemy Enterprise Resource Planning (ERP)

Sprawujemy pieczę nad bazami danych – administrujemy i zarządzamy nimi, odpowiadając również za dostępy użytkowników

Czego o nas nie wiesz?

Przewodzimy w globalnych strukturach Atos

Jesteśmy centralnym punktem specjalistycznego wsparcia w projektach i inicjatywach globalnych. Stworzyliśmy komórki Global Competency Centers dla technologii takich jak Wintel, Oracle, Lync (Skype for Business), oraz dla działu aplikacji. Kształtujemy teraźniejsze i przyszłe oblicze naszej firmy!

Reprezentujemy firmę u naszych klientów

Jako „Top of The Stack” jesteśmy obecni we wszystkich warstwach technologicznych, będąc jednocześnie twarzą dla klienta. Jesteśmy wszechstronni – zatrudniamy specjalistów wielu dziedzin: inżynierów, managerów, koordynatorów procesów oraz projektów.

Zaczynaliśmy jako kilkuosobowy zespół

Obecnie zespół AHS liczy ponad 400 osób i nadal rośnie w siłę. Zatrudnienie w naszym zespole na przestrzeni ostatnich lat wzrosło kilkukrotnie – w 2006 roku było nas jedynie 16 osób!

Nie przestaniesz się z nami rozwijać

Świadczymy usługi z wykorzystaniem ponad 35 różnych technologii, dbając o rozwój naszych pracowników. Mogą skorzystać oni z obszernego pakietu szkoleń oraz ustalać indywidualne plany rozwoju.

Pracujemy w siedmiu zespołach

whitedash

Service Operations

whitedash

Zarządza usługami w bezpośrednim kontakcie z kadrą zarządzającą klienta. Działa w obszarze finansów, procesów IT, planowania i analiz oraz dostarcza klientowi faktyczną wartość w formie usług.

Database Administration

whitedash

Zajmuje się zarządzaniem, administracją i architekturą baz danych. Spójność, wydajność i bezpieczeństwo danych klienta to priorytet zespołu.

Enterprise Operations Center

whitedash

Świadczy usługi w trybie 24/7. Rozwiązuje proste, powtarzające się incydenty, wdraża proste zmiany oraz wspiera monitorowanie środowisk klientów.

Server Hosting

whitedash

Projektuje, wdraża i utrzymuje systemy operacyjne oraz wirtualizację środowisk w pełnym wachlarzu dystrybucji.

Engineering & Service Offerings

whitedash

Tworzy i doskonali procesy wspomagające serwisy dostarczane dla naszych klientów. Dzieje się to dzięki wprowadzaniu standardów i automatyzacji, przy silnej współpracy z lokalnymi i globalnymi architektami, menedżerami portfolio, osobami zarówno odpowiedzialnymi za poziom realizacji umów serwisowych, jak i tworzącymi oferty do przetargów, a także project i program menedżerami.

Application Technical Management

whitedash

Zarządza aplikacjami klienta oraz powiązanymi z nimi komponentami architektury. Ma wgląd w całe środowisko informatyczne, wspiera pozostałe zespoły, dostarczając specjalistyczne ekspertyzy.

Systems Applications and Products

whitedash

Dostarcza szeroki wachlarz usług – począwszy od planowania architektury, realizacji projektów, aż po wsparcie operacyjne w większości dostępnych na rynku technologii SAP.

Nasze role

W ramach działu Application Hosting Services pracują dwa zespoły: Customer Operations, skupiający się na kontakcie z klientami naszej firmy, oraz Engineering & Service Offerings, zajmujący się ulepszaniem wszystkich procesów w Atos. Dowiedz się więcej na ich temat!

SAP Basis Administrator

Utrzymuje systemy w warstwie technologicznej SAP / SAP HANA. Odpowiada za zadania związane z systemami SAP w obszarze systemów operacyjnych (np. Windows, Linux, AIX) oraz administrację bazami danych (np. HANA, Oracle, MSSQL, DB2).

Application Administrator

„Człowiek-orkiestra” – zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem aplikacji, serwerów aplikacyjnych oraz powiązaniami w infrastrukturze klienta. Liczy się wszechstronność, wiedza interdyscyplinarna i umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Oracle Database Administrator

Specjalizuje się w zarządzaniu bazami danych Oracle. Pojęcia typu: RAC, ASM czy DataGuard to dla niego codzienność!

Junior ICT Engineer

Dba o szybką detekcję i identyfikację nieprawidłowości występujących w całej infrastrukturze IT klientów, co oznacza zetknięcie się z każdą jej warstwą, jak np. systemy operacyjne, bazy danych, czy aplikacje. Daje to możliwość zdobycia szerokiego wachlarza kompetencji i rozwinięcie się w konkretnej, wybranej technologii.

System Administator

Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem serwerów. Sprawuje nad nimi pieczę począwszy od warstwy fizycznej, poprzez wirtualizację (VMware/Hyper-V), aż po system operacyjny (Windows lub Linux/Unix). Jego praca jest kluczowa dla działu i niezwykle odpowiedzialan – zależą od niej bazy danych, SAP i inne aplikacje.

Service Manager

Ustanawia i utrzymuje relacje biznesowe oraz operacyjne pomiędzy klientem a dostawcą usług. Negocjuje ich poziomy i zapewnia, że umowy o gwarantowanym poziomie wsparcia czy kontrakty realizują ustaloną wcześniej jakość usług.

Database Architect

Odpowiada za stosowanie globalnych standardów przy projektowaniu i budowaniu środowisk bazodanowych u klientów, a także stworzenie i stosowanie najlepszych praktyk Wśród jego obowiązków jest m.in. zajmowanie się procedurami dotyczącymi zarządzania, tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania, a także budowanie środowisk wysokiej dostępności.

Local Service Architect

Jest centralnym punktem zapewniającym integralność techniczną całej usługi. W celu zapewnienia spójnej strategii technicznej ściśle współpracuje z klientem oraz wszystkimi zespołami dbającymi o dostarczenie usługi dla klienta.

System Architect

Jest odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązań technologicznych (w poszczególnych technologiach Windows, VNware, Linux) w obsługiwanych środowiskach. Projektuje i implementuje nowe rozwiązania zgodnie ze standardami korporacyjnymi (politykami). Wspomaga rozwiązywanie problemów jako konsultant – specjalista techniczny.

Customer Ladscape Architect

Jest odpowiedzialny za strategię i innowacyjność w całym procesie dostarczania serwisów dla klienta. Rozumie współzależności pomiędzy danymi a informacją, aplikacjami, serwerami, bazami danych, sieciami i pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej.

Customer Ladscape Owner

Odpowiada za całość środowiska technicznego. Odpowiada za jakość, czas i koszty planowanych zmian architektury, przeprowadza symulacje zmian i możliwy wpływ na usługi IT. Zapewnia stabilność środowiska technicznego.

Twój rozwój to nasz priorytet!

Sprawdź, jaką ścieżkę kariery oferujemy w naszym zespole!

W Atos dbamy o rozwój wszystkich zatrudnionych osób. Oferujemy szkolenia zawnętrzne, dofinansowania do studiów podyplomowych, udostępniamy platformę e-learningową. Prowadzimy też szkolenia wewnętrzne, podczas których dzielimy się zdobytą wiedzą. U nas zawsze masz szansę na rozwój swojej kariery.

Każdy ma możliwość zmiany swojego stanowiska, nie tylko wewnątrz swojego zespołu, ale także w ramach polskiej i globalnej struktury firmy.

Zobacz sam

Dołącz do nas!

bluedash

Aktualnie poszukujemy osób do pracy na następujących stanowiskach: