Google Bare Metal jako usługa

Okres Pandemii mocno przyspieszył wdrożenia różnych technologicznych rozwiązań w firmach. Trendy pracy zdalnej, komunikacji online powodują często rewolucje technologiczne. Rozwiązania te potrzebują odpowiedniego zaplecza infrastruktury IT, które musi być odporne na różne czynniki środowiskowe jak i nagłe zmiany zapotrzebowania. Te zagrożenia i wyzwania są widoczne na rynku IT, dlatego też rozwiązania chmurowe są tak popularne i przeżywają aktualnie wzrost nieobserwowany nigdy wcześniej. Atos wraz z kluczowym partnerem – Google stara się zaadresować zapotrzebowanie rynku, a GDC Polska ma w tym bardzo duży udział. Czy i jak fizyczne serwery mogą być częścią chmury? – przeczytaj o rozwiązaniu Google Bare Metal as
a Service w artykule

Praktyka Cloud Enterprise Solutions dostarcza serwisy różnego typu i poziomu powiązane pośred-nio lub bezpośrednio z rozwiązaniami chmuro-wymi. Aktualnie CES w GDC Polska nie tylko rośnie w siłę i rozwija się w skali niespotykanej nigdy wcześniej jak i rozszerza swoje portfolio usług dostarczanych z Polski. Aktywnie działa w obsza-rach partnerstw podpisanych pomiędzy Atosem,
a jego cloudowymi strategicznymi partnerami jak Google, Microsoft czy Amazon. Jednym z kluczo-wych obszarów na których działamy w ramach praktyki w Polsce jest rozwiązanie zbudowane dla naszego strategicznego partnera – Google. W ra-mach partnerstwa Atos zobowiązał się do zbudo-wania rozwiązania, które stało się integralną czę-ścią platformy Google Cloud Platform (GCP) – jednego z kluczowych dostawców chmury publicz-nej.

Rozwiązanie Bare Metal zostało zaprojektowane, aby zaadresować problemy z migracją do chmury wysoko wyspecjalizowanych środowisk takich jak aplikacje i bazy danych Oracle czy SAP HANA. Do tej pory organizacje nie decydowały się na ich migracje ze względu na wysoki koszt transformacji czy też ograniczenia technologiczne (np. specyficzne wymagania sprzętowe).

Bare Metal jako serwis oferuje efektywne rozwiązania do przenoszenia tego rodzaju aplikacji do Google Cloud Platform (GCP). Dzięki temu całe portfolio usług może zostać zintegrowane i w pełni korzystać z możliwości GCP. Rozwiązanie to obejmuje również dostarczanie i konserwację niestan-dardowego sprzętu do samodzielnej dzierżawy wraz z lokalną siecią SAN oraz zautomatyzowaną obsługą. Dostępne usługi Google Cloud obejmują dostęp do prywatnego interfejsu API, narzędzi do zarządzania, wsparcia i rozliczeń.

Dzięki rozwiązaniu zbudowanemu przez Atos przy mocnej kontrybucji Atos GDC Polska, klienci Google Cloud Platform (GCP) otrzymali innowacyjną funkcjonalność, która jest dostępna bezpośrednio, wystarczy parę kliknięć myszką.

Warto wspomnieć tutaj o tym, że od podpisania kontraktu pomiędzy Google a Atos do jego wdrożenia minęło zaledwie 6 miesięcy. 30 czerwca 2020 miało miejsce oficjalne uruchomienie serwisu Bare Metal by Google. Od tamtego czasu serwis Bare Metal jest regularnie rozwijany o kolejne funkcjonal-ności. W samym tylko 2021 zaprojektowane oraz wdrożone zostały:

 • Multicast Network Solution
 • Snapshot Automation​
 • NFS Automation
 • Automated Grafana Dashboards

Warto przedstawić skalę rozwiązania dostarczanego przez Atos w liczbach:

 • prawie 90% apektów chmurowych dostarczane jest przez CES Polska,
 • 60% całego serwisu dostarczane jest z GDC Polska,
 • 16 Centrów Danych, gdzie serwis jest hostowany,
 • prawie 1000 serwerów Sequana oraz sześć maszyn HPE Superdome Flex,
 • 10 Petabajtów danych,
 • 650 urządzeń sieciowych,
 • prawie 25 000 portów sieciowych.

Aby utrzymać tak dynamiczne tempo rozwoju niezbędna jest współpraca specjalistów z wielu dzia-łów Atos w tym z sześciu zespołów polskiego oddziału naszej firmy:

 • Application Hosting Services,
 • Cloud Services,
 • Global Tooling Services,
 • Network Data Center and Communication Services,
 • Service Management,
 • Solution Project Delivery Management.

Ze względu na ciągły rozwój serwisu cały czas poszukujemy Inżynierów i Specjalistów DevOps posiadających umiejętności i chęć rozwoju w na-stępujących obszarach technologicznych: Linux, Network, NetApp Storage, Python, Kubernetes, Airflow, Ansible. Obecnie skupiamy się na rekrutacji na stanowisko BMS Cloud Security Engineer. Oferty z obszaru Cloud Enterprise Solutions można zna-leźć na: jobs.atos.net

Ewa Wilczyńska
BMaaS Programme Manager

Dodatkowe materiały:
Google Cloud Bare Metal Solution Documentation
What is Google Cloud Bare Metal Solution?
Bare Metal Solution: Bring all your enterprise workloads to GCP
Run specialized workloads with Bare Metal Solution

Pobierz PDF