Sustainability in Nederland

Onze Commitments

Onze Commitments

Om de mogelijkheden van verantwoord ondernemen maximaal te benutten en klanten te ondersteunen in hun weg naar ‘environmental excellence’, heeft Atos zich verbonden aan de volgende doelstellingen:

 • Atos is zich bewust van en voldoet aan de duurzaamheidsregels van de EG en aan de best practices van de bedrijfssectoren op dit gebied;
 • Atos is een actieve partner van belangrijke globale en lokale intiatieven op het gebied van duurzaamheid;
 • Atos toont haar commitment om meetbare stakeholder waarde te leveren en rapporteert hierover;
  Sustainability is een kernwaarde van Atos;
 • Atos wil dat alle strategische datacenters en locaties met meer dan 500 medewerkers, ISO 14001 gecertificeerd zijn per december 2016;
 • Atos wil haar energie-intensiteit per omzet verbeteren met 5% (2014 à 2015)
 • Atos wil de energie-efficiëntie tussen 2008 en 2020 verhogen met 30% (MJA-convenant)
 • Atos wil de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen tussen 2015 en 2017 beperken met 20%
 • Atos wil dat minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig is van duurzame energiebronnen;
 • Atos wil de gemiddelde PUE in strategische datacenters terugbrengen tot max. 1.45 in 2016 en later
 • Atos ontwikkelt een innovatieve dienstenportfolio op het gebied van duurzaamheid en groene IT en brengt deze naar de markt;
 • Atos helpt haar klanten om hun milieubelasting terug te dringen en om duurzamer te worden;
 • Atos wil sustainability vol integreren in de business.

Global Corporate Responsibility Program

In 2008 heeft Atos een global initiatief gelanceerd dat erop gericht is om een aantal organisatieveranderingen, die wij belangrijk vinden, versneld door te voeren. Het programma bestaat uit diverse deelprogramma’s. Een daarvan is een wereldwijd global corporate responsibility program, dat erop is gericht om het verantwoorde ondernemen van Atos verder te vergroten en te versnellen. Het programma streeft de volgende doelen na:

 • Zekerstellen dat Atos in alle opzichten duurzaam opereert;
 • Een portfolio van duurzaamheidsdiensten ontwikkelen;
 • Zekerstellen dat we aan standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen voldoen.

MJA Energie-Efficiency

Daarnaast heeft Atos Nederland zich gecommiteerd aan de MeerJarenAfspraak (MJA) voor energie-efficiency. Deze heeft als doel 30% energie-efficiëntie te realiseren over een periode van vijftien jaar. Met de ondertekening van de MJA toont Atos haar commitment om in alle opzichten Verantwoord Ondernemen vorm te geven. We doen dit met een visie op de keten: met een Code of Conduct naar onze leveranciers, verbetering van onze eigen bedrijfsvoering en met nieuwe, verantwoorde diensten voor onze klanten.