Sustainability in Nederland

Onze Commitments, erkenningen en hoogtepunten

Erkenningen in 2018:

Het 2018 Integrated Report en de Corporate Responsibility and Sustainability Challenges.

Hoogtepunten in 2018

 • Hoogste net promoter score voor alle klanten: 48 procent
 • Hoogste score op het terrein van medewerkertevredenheid (op basis van record aantal deelnemers): 57 procent
 • 87 procent ISO 14001-milieucertificaties op belangrijkste locaties van Atos
 • 100 procent compensatie van CO2-emissies door programma windmolenparken
 • 15 procent reductie CO2-uitstoot per gegenereerde miljoen euro omzet in vergelijking met 2016
 • Uitrol van wereldwijd initiatief op het gebied van diversiteit, bekroond met verschillende prijzen
 • Hoogste aantal trainingen over de Ethische Gedragscode: 92 procent

Global Corporate Responsibility Program

In 2008 heeft Atos een global initiatief gelanceerd dat erop gericht is om een aantal organisatieveranderingen, die wij belangrijk vinden, versneld door te voeren. Het programma bestaat uit diverse deelprogramma’s. Een daarvan is een wereldwijd global corporate responsibility program, dat erop is gericht om het verantwoorde ondernemen van Atos verder te vergroten en te versnellen. Het programma streeft de volgende doelen na:

 • Zekerstellen dat Atos in alle opzichten duurzaam opereert;
 • Een portfolio van duurzaamheidsdiensten ontwikkelen;
 • Zekerstellen dat we aan standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen voldoen.

MJA Energie-Efficiency

Daarnaast heeft Atos Nederland zich gecommitteerd aan de MeerJarenAfspraak (MJA) voor energie-efficiency. Deze heeft als doel 30% energie-efficiëntie te realiseren over een periode van vijftien jaar. Met de ondertekening van de MJA toont Atos haar commitment om in alle opzichten Verantwoord Ondernemen vorm te geven. We doen dit met een visie op de keten: met een Code of Conduct naar onze leveranciers, verbetering van onze eigen bedrijfsvoering en met nieuwe, verantwoorde diensten voor onze klanten.

Onze Commitments

Om de mogelijkheden van verantwoord ondernemen maximaal te benutten en klanten te ondersteunen in hun weg naar ‘environmental excellence’, heeft Atos zich verbonden aan de volgende bedrijfsdoelstellingen:

 • Duurzaamheid en verantwoord ondernemen volledig integreren in het zaken doen
 • Voldoen aan de duurzaamheidsregels van de EG
 • Klanten helpen hun milieubelasting terug te dringen en duurzamer te worden
 • De volgen en evenaren van ‘best practices’ uit de bedrijfssectoren op duurzaamheidsgebied
 • De actieve partner zijn in belangrijke globale en lokale duurzaamheidsinitiatieven
 • Waarde toevoegen aan duurzaamheidsinitiatieven en hierover rapporteren als een meetbare stakeholder
 • Het ontwikkelen van een innovatieve dienstenportfolio voor duurzaamheid
 • Groene IT oplossingen ontwikkelen en naar de markt brengen

Milieu doelstellingen

Atos is het eerste beursgenoteerde bedrijf in de technologiesector dat zich heeft gecommitteerd aan de initiatieven van Science Based Targets-initiative (SBTi). Hiermee ondersteunt ze de wereldinspanningen om de wereldwijde temperatuurstijging in deze eeuw onder de 2°C te houden.

 1. Onze CO2-reductie doelstellingen zijn goedgekeurd.
 2. Onze investeringsbeslissingen dragen bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
 3. Ook onze partners hebben een sterke verantwoordelijke betrokkenheid bij het klimaatbeleid.
 4. We rapporteren over klimaatverandering in de reguliere rapporten.

Duurzaamheid als kernwaarde

De waarden van de duurzame digitale transformatie waarvan mensen de kern vormen. Atos heeft haar kernwaarden in procedures verwerkt en maakt deze zichtbaar  door zo veel mogelijk mensen in staat stellen op een duurzame en bewuste manier te leven, te werken en zich te ontwikkelen in een IT-omgeving.
Voor haarzelf stelt ze de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

 • Het aantal ISO14001 certificeren van strategische datacenters en locaties uitbreiden.
 • Het verbeteren van de energie-intensiteit per omzet met meer dan 5%
 • Het verhogen van de energie-efficiëntie verhogen met het MJA convenant
 • Het verminderen van de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen
 • Het aanhoudend afnemen van elektriciteit uit duurzame energiebronnen
 • Het verlangen van de gemiddelde PUE in strategische datacenters tot max. 1.45