Sustainability in Nederland

Onze Commitments, erkenningen en hoogtepunten

Erkenningen:

 • Atos’ Integrated Corporate Responsibility Report 2018 heeft het hoogste niveau van transparantie en volledigheid behaald gebaseerd op GRI-standaarden (de standaardoptie Comprehensive)
 • Atos heeft van EcoVadis de Gold-status gekregen voor haar prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling
 • Atos is als speler in de markt voor digital services leidend in de Dow Jones Sustainability Index, zowel wereldwijd (DJSI World) als in Europa (DJSI Europe)
 • De Carbon Disclosure Project heeft Atos opgenomen in haar A-rangorde van bedrijven die zich inzetten tegen klimaatverandering. Atos heeft wereldwijd een “A-” -classificatie gekregen voor verschillende items (Disclosure, Awareness, Management, Leadership) die het hoge niveau van haar milieubeheer aantonen. Dit cijfer benadrukt de kwaliteit van de acties en benaderingen van Atos bij het beheersen van klimaatverandering.

Het 2019 Integrated Report en de Corporate Responsibility and Sustainability Challenges.

Hoogtepunten:

 • Hoogste net promoter score voor alle klanten: 48 procent
 • Hoogste score op het terrein van medewerkertevredenheid (op basis van record aantal deelnemers): 57 procent
 • 87 procent ISO 14001-milieucertificaties op belangrijkste locaties van Atos
 • 100 procent compensatie van CO2-emissies door programma windmolenparken
 • 15 procent reductie CO2-uitstoot per gegenereerde miljoen euro omzet in vergelijking met 2016
 • Uitrol van wereldwijd initiatief op het gebied van diversiteit, bekroond met verschillende prijzen
 • Hoogste aantal trainingen over de Ethische Gedragscode: 92 procent

Environmental Management System

In 2008 heeft Atos een global initiatief gelanceerd dat erop gericht is om een aantal organisatieveranderingen, die wij belangrijk vinden, versneld door te voeren. Het programma bestaat uit diverse deelprogramma’s. Een daarvan is een wereldwijd global corporate responsibility program, dat erop is gericht om het verantwoorde ondernemen van Atos verder te vergroten en te versnellen.

Atos-milieuprogramma pakt 4 uitdagingen aan

1. Bijdrage leveren aan de vermindering van de wereldwijde CO2 uitstoot
2. Verhogen van het gebruik van koolstofarme en hernieuwbare bronnen
3: Voorkeur geven aan de nieuwe manier van werken en reizen
4: Het leveren van duurzame oplossingen en technologieën

MJA Energie-Efficiency

Daarnaast heeft Atos Nederland zich gecommitteerd aan de MeerJarenAfspraak (MJA) voor energie-efficiency. Deze heeft als doel 30% energie-efficiëntie te realiseren over een periode van vijftien jaar. Met de ondertekening van de MJA toont Atos haar commitment om in alle opzichten Verantwoord Ondernemen vorm te geven. We doen dit met een visie op de keten: met een Code of Conduct naar onze leveranciers, verbetering van onze eigen bedrijfsvoering en met nieuwe, verantwoorde diensten voor onze klanten.

Verantwoord ondernemen

Atos hecht veel belang aan het principe dat ondernemen zowel winstgevend is, maar vooral ook dat het op een verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.  Voldoen aan wetten en regels is een belangrijk onderdeel van het ondernemen. Als organisatie doen we zaken die overeenstemming zijn met de ethische principes en praktijken.

Meer informatie:

Onze Commitments

Om de mogelijkheden van verantwoord ondernemen maximaal te benutten en klanten te ondersteunen in hun weg naar ‘environmental excellence’, heeft Atos zich verbonden aan de volgende bedrijfsdoelstellingen:

 • Duurzaamheid en verantwoord ondernemen volledig integreren in het zaken doen
 • Voldoen aan de duurzaamheidsregels van de EG
 • Klanten helpen hun milieubelasting terug te dringen en duurzamer te worden
 • De volgen en evenaren van ‘best practices’ uit de bedrijfssectoren op duurzaamheidsgebied
 • De actieve partner zijn in belangrijke globale en lokale duurzaamheidsinitiatieven
 • Waarde toevoegen aan duurzaamheidsinitiatieven en hierover rapporteren als een meetbare stakeholder
 • Het ontwikkelen van een innovatieve dienstenportfolio voor duurzaamheid
 • Groene IT oplossingen ontwikkelen en naar de markt brengen

Milieu doelstellingen

Atos is het eerste beursgenoteerde bedrijf in de technologiesector dat zich heeft gecommitteerd aan de initiatieven van Science Based Targets-initiative (SBTi). Hiermee ondersteunt ze de wereldinspanningen om de wereldwijde temperatuurstijging in deze eeuw onder de 2°C te houden.

 1. Onze CO2-reductie doelstellingen zijn goedgekeurd.
 2. Onze investeringsbeslissingen dragen bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
 3. Ook onze partners hebben een sterke verantwoordelijke betrokkenheid bij het klimaatbeleid.
 4. We rapporteren over klimaatverandering in de reguliere rapporten.

Meer informatie:

 • Atos Milieu Beleid 2019 – 2020 In het milieubeleid is door het senior management het pad voor verbetering voor de milieuprestaties en het bewustzijn vastgelegd. van Atos. Het zijn de principes die door het bedrijf zijn aangenomen om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te controleren en te minimaliseren. Het beleid is van toepassing op alle divisies, ondersteunende functies.
 • Position paper: Een bijdrag aan een duurzamere samenleving door digitale oplossingen die de impact op het milieu weet te verminderen.
 • Factsheet CO2-compensatie: om de CO2-uitstoot van all onze activiteiten te compenseren, investeren we in samenwerking met EcoAct in een windmolenparkproject in India. Er zijn tot dusver 137 generatoren voor windturbines geïnstalleerd, waardoor ongeveer 40.000 huishoudens op het platteland van elektriciteit kunnen worden voorzien.
 • Rapporten 2018: het universele registratiedocument ter ondersteuning van het geïntegreerde jaarrapport.