Atos en partners voltooien CHIRON-project voor het op afstand monitoren van patiënten

Utrecht, 19 december 2013

Atos en haar projectpartners hebben het CHIRON-project - een systeem voor het op afstand monitoren van patiënten, zowel in het ziekenhuis als thuis - met succes afgerond. Het systeem voorziet artsen van instrumenten om via de computer fysieke symptomen van patiënten te waarnemen, röntgenfoto's te bestuderen en te analyseren. CHIRON heeft tot doel acute gezondheidsproblemen te voorkomen, zodat een vervolgbehandeling waar mogelijk overbodig is.

Het doel van het project is de ontwikkeling van een geavanceerd systeem waarmee de interoperabiliteit tussen medische apparatuur en diensten is gewaarborgd en het mogelijk is patiëntgegevens veilig te beheren en op te slaan. Zo zijn algoritmes ontwikkeld om complexe gegevens van verschillende types sensoren voor het meten van klinische parameters te analyseren - zoals lichaamstemperatuur, fysieke activiteit, conditie en bloeddruk – in situaties waarin de patiënt buiten het ziekenhuis wordt gemonitord. CHIRON bestaat uit tools die het mogelijk maken fysiologische signalen en foto's real time te bekijken en bewerken. Hiervoor worden computergestuurde analyses gebruikt. Het systeem staat aan de basis van een betere besluitvorming bij klinische behandelingen.

Basis voor medische besluitvorming

Atos Spanje was medeverantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de ondersteunende tool voor medisch personeel: de Medical Expert Support Tool. Deze applicatie fungeert als motor van het Clinical Decision Support System (CDSS), ter ondersteuning van klinische besluitvorming. Het wordt gebruikt om patronen te vergelijken van door sensoren geregistreerde patiëntgegevens. Bovendien activeert het een waarschuwingssysteem in geval van risicovolle situaties.

Daarnaast nam Atos het ontwerpen van een eenvoudige gebruikersinterface voor haar rekening. Deze maakt het voor artsen mogelijk de status van patiënten te bekijken, data te combineren en risico's te beoordelen. Atos zette tijdens het project haar expertise in op het gebied van medische standaarden, opslag, veiligheid en gegevensbeveiliging. Ook leverde zij een bijdrage aan het integreren van taken, het definiëren van vereisten voor het testplan en systeemacceptatie, de distributie en het toepassen van resultaten.

De testfase die kort geleden is voltooid, is uitgevoerd in ziekenhuizen in Italië en het Verenigd Koninkrijk, waar patiënten met congestief hartfalen zijn gemonitord. 71 parameters zijn verkregen op basis van metingen die door sensoren en medewerkers zijn verricht. De verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe biomarkers te detecteren en algoritmes aan te vullen om een vroegtijdige detectie en risicoberekening te realiseren. Naar verwachting speelt het monitoren van patiënten via sensoren in de komende jaren een steeds grotere rol. CHIRON is een baanbrekend project op het gebied van preventieve diagnostiek, omdat het verder gaat dan het meten van fysieke parameters - zoals temperatuur of bloeddruk - en het mogelijk is biomarkers van aandoeningen of concentraties van andere stoffen in het bloed te detecteren.