Telegraaf Media Groep verlengt contract Atos met vijf jaar

Utrecht, 16 december 2013

Het in Amsterdam gevestigde gedeelte van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft haar overeenkomst met Atos voor het beheer van haar IT-Infrastructuur met vijf jaar verlengd. Als onderdeel van dit nieuwe contract is Atos verantwoordelijk voor de transformatie van de bestaande IT-architectuur - die volledig is ingericht op basis van de specifieke wensen en eisen van TMG - naar zo veel mogelijk gestandaardiseerde diensten uit haar productenaanbod.
 
Deze migratie moet binnen negen maanden haar beslag krijgen. Hierna legt Atos zich toe op het beheer van de Centrale Service Desk, inclusief de Self Service Portal. Ook tekent de IT-dienstverlener voor de introductie van een nieuwe werkplek op basis van het concept Atos Workplace Services, met behulp van Citrix-technologie. Bovendien richt zij de volledige back-end infrastructuur opnieuw in. Dit gebeurt in datacenters van Atos door de inzet van CIS Private Cloud-technologie en hoogwaardige opslag- en back-up-faciliteiten. De bestaande zakelijke toepassingen worden deels overgezet naar de nieuwe infrastructuur. Een deel wordt afgebouwd of ondergebracht bij andere platforms (SaaS). Atos blijft verantwoordelijk voor het beheer doen van alle Oracle-, SQL- en MySQL-databases.

Modern, bedrijfszeker en klaar voor toekomst

Na deze transitie beschikt TMG niet alleen over een nieuwe werkplek, maar ook over een moderne, bedrijfszekere en toekomstvaste infrastructuur voor haar business applicaties. “In vergelijking met de overeenkomst die we in 2006 met TMG sloten, kan TMG door de uitbreiding van onze dienstverlening haar beheerkosten voor de IT-infrastructuur substantieel verlagen. TMG is als bedrijf op dit moment erg in beweging en mogelijk wordt deze overeenkomst op termijn uitgebreid met andere onderdelen van TMG. We zijn erg blij met het vertrouwen dat TMG opnieuw in Atos stelt”, aldus Rob Pols, CEO van Atos Benelux.