Atos voor het eerst genoteerd op Dow Jones Sustainability Index

Utrecht, 14 november 2013

Atos heeft voor het eerst een notering op de Dow Jones Sustainability Index World (DJSI). Deze notering is een belangrijke erkenning van de vooruitstrevende positie die Atos als internationaal IT-dienstverlener inneemt op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. DJSI World monitort de milieuprestaties en het MVO-beleid van de internationale Top-10 van de 2.500 grootste bedrijven.

“We zijn er zeer trots op dat Atos in haar sector behoort tot de best presterende bedrijven ter wereld op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit illustreert ons voortdurende streven naar duurzaamheid als één van de belangrijkste pijlers van onze strategie. Het is een erkenning van onze ambitie klanten te ondersteunen met hoogwaardige en duurzame oplossingen”, aldus Thierry Breton, CEO en bestuursvoorzitter van Atos. “Deze notering is een nieuwe mijlpaal voor Atos op het gebied van duurzaamheid. Het Global Report Initiative heeft Atos in de afgelopen drie jaar de score A+ toegekend voor haar internationale verslaglegging op het gebied van MVO. Ook is ons bedrijf erkend als een Great Place to Work. Het is onze ambitie in de IT-markt een standaard te zetten in een aantal regio's waar we actief zijn.”

Als onderdeel van haar internationale MVO-strategie heeft Atos in 2013 het aspect duurzaamheid verder verankerd in haar bedrijfsvoering en een aantal nieuwe mijlpalen bereikt:

  • Aan Atos is door het Global Report Initiative voor het derde achtereenvolgende jaar de score A+ toegekend, het hoogste niveau voor MVO-rapportages.
  • Atos biedt volledig geïntegreerde klimaatneutrale hostingdiensten aan als onderdeel van het Zero Carbon-programma. Dit programma is gericht op een CO2-reductie met 50 procent tegen 2015 (in vergelijking met 2008), mede ter compensatie van resterende door datacenters veroorzaakte CO2-emissies.
  • Atos heeft SAP® Sustainability Performance Management geïmplementeerd op haar kantoren in 42 landen als hulpmiddel bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Dit bespaart tijd en geld bij het verzamelen van relevante gegevens en de verslaglegging over milieuprestaties. Atos ziet erop toe dat deze activiteiten afgestemd zijn op haar strategische MVO-doelstellingen.
  • Atos heeft het Smart Campus-concept geïntroduceerd in Pune, het hoofdkantoor in India, waar de duurzame kantooromgeving nu volledig operationeel is. Het Smart Campus-concept stimuleert nieuwe manieren van werken die gebaseerd zijn op samenwerkingstools. Het is de bedoeling dat dit concept in de komende jaren toegepast wordt bij alle hoofdkantoren van Atos.
  • Atos heeft een ecosysteem van partnerships opgebouwd om tot een meer duurzame bedrijfsvoering te komen, vooral met behulp van SAP (om een Intelligent Sustainability-rapportagetool te ontwikkelen), AOS Studley (voor het Smart Campus-concept) en Bolloré (om duurzame mobiliteit in steden te promoten).

Klik hier voor een online exemplaar van het Corporate Responsibility Integrated-rapport van Atos.