Atos publiceert vijfde editie trendrapport: Ascent Look Out

Utrecht, 26 september 2013

Atos presenteert de vijfde editie van Ascent Look Out. In dit trendrapport geeft zij een onafhankelijke visie op relevante trends, gebaseerd op de inzichten van ruim 200 deskundigen uit verschillende regio's, business lines en industrieën binnen Atos. Het rapport biedt een diepgaande analyse van nieuwe marktonwikkelingen, zakelijke behoeften en technologieën die in de komende jaren zullen fungeren als aanjager van innovatie.

Met dit rapport kunnen klanten worden ondersteund bij strategische besluitvorming en kunnen zij anticiperen op nieuwe uitdagingen die voortkomen uit de opkomst van nieuwe technologie. Atos doet dit op basis van vijf hoofdstukken die zijn gewijd aan vijf afzonderlijke marktsegmenten: Energy & Utilities, Financiële Dienstverlening, Manufacturing, Retail & Services, de Publieke Sector, Gezondheidszorg & Transport, Telecom, Media & Technology.

Business Mobility

Het hoofdstuk ‘Focus On' staat in het teken van het thema Business Mobility en geeft een toelichting op hoe oplossingen context gedreven informatie over individuele omstandigheden van personen - zoals locatie, tijd en activiteiten - kunnen omzetten in innovatieve services. Werknemers en consumenten hebben altijd en overal een rechtstreekse verbinding met diensten binnen handbereik. Tegen het einde van 2012 waren er wereldwijd ruim 6,2 miljard abonnementen op mobiele diensten en meer dan 1,1 miljard verkochte smartphones. Naar verwachting neemt dit aantal in 2016 toe naar ruim 10 miljard - dit komt ongeveer overeen met 1,4 devices per hoofd van de bevolking. Met zo'n wijdverbreide adoptie van mobiele devices kunnen organisaties het zich niet langer veroorloven om het mobiele platform en de mogelijkheden die Business Mobility biedt te negeren. Business Mobility draait om de empowerment van consumenten, werknemers, partners, patiënten, studenten en burgers, ongeacht de locatie en ongeacht het tijdstip. Om dit te realiseren, moeten bedrijven de omstandigheden (context) van deze honderdduizenden individuen real time analyseren en deze data met intelligente multichannel systemen integreren. Alleen dan is het mogelijk de juiste diensten proactief te leveren, op het juiste moment, de juiste plaats. aan de juiste persoon en via de meest effectieve kanalen.

Betere besluitvorming en grotere efficiency

“De wereld is in vergelijking met vijf jaar geleden, toen we de eerste editie van Ascent Look Out publiceerden, ingrijpend veranderd. De effecten van de economische crisis, zijn in veel landen nog voelbaar. Het terugbrengen van het financieringstekort en overheidsschulden staat bovenaan de politieke agenda, terwijl latente spanningen in geopolitieke regio's opnieuw de kop opsteken”, zegt Gilles Grapinet, Senior EVP Global Functions van Atos. “Nieuwe technologie maakt een betere besluitvorming mogelijk en resulteert in een hogere efficiency. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de nieuwe digitale generatie die deze technologie inzet om de enorme en snelgroeiende hoeveelheid data te exploiteren. We zijn er trots op de vijfde editie van Ascent Look Out te presenteren. Met dit rapport willen we de bewustwording vergroten over nieuwe trends, zakelijke behoeften en technologieën die innovatie stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat de ‘early adopters' van toepassingen op het gebied van Business Mobility hun voorsprong op de competitie vergroten, doordat zij beter in staat zijn de vele mogelijkheden ervan vroegtijdig te benutten.”

Voor meer informatie kunt u de website van Ascent Look Out raadplegen.