Atos en iCargo organiseren rondetafelconferentie op vakbeurs Transport en Logistiek in München

Utrecht, 15 mei 2013

Atos en haar partners verenigd in iCargo - een Europees consortium dat onder leiding staat van de internationale IT-dienstverlener - zijn vertegenwoordigd op de tweejaarlijkse vakbeurs voor Transport en Logistiek in München, het grootste internationale evenement voor logistiek, mobiliteit, IT en Supply Chain Management. Tijdens dit evenement geeft iCargo op 4 juni haar visitekaartje af tijdens de rondetafelconferentie ‘Gegevensinfrastructuren voor logistiek: Uitdagingen, oplossingen en bedrijfsmodellen'.

De rondetafelconferentie bestaat uit een workshop en is gericht op vakexperts en overheden die op de hoogte willen blijven van de laatste innovaties op het gebied van transport en logistiek. Vanuit het perspectief van iCargo is logistiek een belangrijke verbindende schakel tussen Europese economieën die cruciaal is om zaken te doen binnen internationale toeleveringsnetwerken. Tegelijkertijd bieden baanbrekende IT-oplossingen nieuwe mogelijkheden om gegevens binnen de keten te verzamelen, analyseren en delen. Door een intelligent informatiegebruik is het mogelijk het potentieel van wereldwijde logistieke netwerken te maximaliseren. In de workshop staat de noodzaak van een gemeenschappelijke inspanning van de Europese industrie centraal om IT-innovaties om te zetten naar duurzame praktijken. Deze leveren op hun beurt hogere winstmarges op voor de Europese sector en meer milieuvriendelijke logistieke activteiten voor de samenleving.

iCargo heeft de ambitie de CO2-uitstoot te verminderen door de efficiëntie van intermodale vrachtsystemen te verbeteren. Bovendien legt het Europese consortium zich toe op de ontwikkeling en implementatie van intelligente systemen ter ondersteuning van besluitvorming. Het consortium staat onder leiding van Atos en bestaat uit 29 toonaangevende organisaties uit de sector Transport en Logistiek, waaronder onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen en andere organisaties met ervaring op het gebied van logistiek beheer, toelevering en IT-oplossingen.

iCargo workshop
De workshop staat in het teken van nieuwe geavanceerde oplossingen op het gebied van logistiek die door belangrijke sectoren worden toegepast. Daarnaast presenteert iCargo haar visie op de totstandkoming van nieuwe datainfrastructuren voor de logistieke sector, mede als resultaat van belangrijke Europese onderzoeksprojecten. Tijdens de workshop staan onder meer de volgende thema's op de agenda:

  • ontwerp toeleveringsnetwerk, optimalisatie van middelen op internationaal niveau
  • infrastructuren voor big data in de sector Transport en Logistiek
  • innovatieve business-modellen op basis van samenwerking en informatieuitwisseling
  • impact van regelgeving op het innovatievermogen van de logistieke sector
  • CO2-reductie in de transportketen

De workshop staat op 4 juni tussen 13.30 en 17.30 uur op het programma in ruimte A42.