Atos leidt ARTIST-project om obstakels voor de Cloud weg te nemen

Amsterdam, 1 mei 2013

Atos is de coördinerende partner van het Europese ARTIST-project. Doel van het project is het ontwikkelen van tools en technieken om bestaande applicaties en diensten naar de Cloud te migreren. ARTIST vereist een investering van 9,7 miljoen euro en wordt gepromoot door 10 partners uit diverse Europese landen. Het project wordt ondersteund en deels gefinancierd door de Europese Commissie.

De doorlopend verbeterde snelheid, de geografische dekking en de betrouwbaarheid van internetverbindingen hebben de aantrekkingskracht van Cloud-oplossingen vergroot. Traditionele software-oplossingen en dienstverleners moeten zich aan de nieuwe werkelijkheid van de Cloud aanpassen zonder de zakelijke continuïteit van hun bestaande klanten te verstoren.

Gezien deze noodzaak om de evolutie van de software te ondersteunen en naar de nieuwe dienstverleningsomgeving te migreren, moeten bedrijven beslissen of zij hun oplossingen, waarin zij significante bedragen geïnvesteerd hebben, willen migreren. Het alternatief is om weer helemaal opnieuw te beginnen en te aanvaarden dat een berekening van de kosten van deze beide opties gemaakt moet worden. Bovendien moet dit plaatsvinden in een markt waar de Time to Market voor producten en diensten van kritisch belang is.

ARTIST is gebaseerd op modelgerichte engineeringtechnieken om traditionele applicaties te kunnen omvormen naar platformonafhankelijke modellen die geschikt zijn voor Cloud-computing. Dit verlaagt in aanzienlijke mate het risico, de tijdsduur en de kosten van softwaremigraties die nu nog aanzienlijke obstakels opleveren voor organisaties die willen profiteren van de nieuwste Cloud-technologieën.

Het ARTIST-project loopt tot september 2015 en ontwikkelt een set tools waarmee de ondersteunde migratie van traditionele software naar software-as-a-service geanalyseerd, gepland, geïmplementeerd en gevalideerd kan worden. Er zijn plannen om een bibliotheek voor herbruikbare componenten (modellen en transformaties), een validatiekader en een certificeringsmodel voor gemigreerde applicatie te creëren.

Ongeveer 90% van de softwarekosten kan worden toegeschreven aan de support na installatie. Desondanks bereiken traditionele applicaties zelden dezelfde performanceniveaus als die van applicaties die op de nieuwste beschikbare technologie gebaseerd zijn. Volgens de partners zal ARTIST de kosten met 50% verlagen in vergelijking met traditionele 'handmatige' migratiemethodes. Dit maakt het mogelijk om frequenter migratieprogramma's naar betere en voordeligere platforms te implementeren.

Het ARTIST-consortium, waarin Atos als coördinator optreedt, bestaat uit twee universiteiten (TU Wien-Oostenrijk en ICCS/NTUA-Griekenland), drie onderzoeksinstituten (Tecnalia-Spanje, verantwoordelijk voor de technische coördinatie van het project, Fraunhofer IAO-Duitsland en INRIA-Frankrijk) en vijf bedrijven: twee grote multinationals, Atos (Spanje) en Engineering (Italië) en drie gespecialiseerde SME's (ATC-Griekenland, Spikes-België en Sparx-Oostenrijk).

Clara Pezuela, hoofd Cloud Research bij de Research & Innovation group van Atos, zegt: “ARTIST weerspiegelt de toepassing van de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit verschillende disciplines voor een kritisch zakelijk vraagstuk, waarmee veel Europese bedrijven momenteel geconfronteerd worden. Onze doelstelling luidt dat wij bedrijven willen helpen evalueren of zij hun applicaties tegen redelijke kosten kunnen migreren naar een Cloud-omgeving en om hen, hun softwareleveranciers en hun dienstverleners - in geval van een positief antwoord - de noodzakelijke tools aan te reiken om dat te realiseren. Het project is erop gericht de obstakels voor de Cloud uit de weg te ruimen en daardoor duizenden bestaande applicaties die nu niet optimaal worden gebruikt, nieuw leven in te blazen."

De Cloud business van Atos, Canopy, zal de ervaringen en uitkomsten van het ARTIST-project gebruiken voor de verbetering van zijn Canopy Transformation Services. Deze services omvatten geïndustrialiseerde diensten om klanten naar de Cloud te migreren en maken daarbij nuttig gebruik van de rijke portfolio van IaaS, PaaS and SaaS services.