Verschuiving machtsbalans dwingt Telecom- en Mediasector om richting te kiezen

Utrecht, 2 april 2013

Het aantal fusies in de Technologie, Media- en Telecomsector (TMT) was in het eerste kwartaal van 2013 wereldwijd het hoogst sinds de internet bubble in 2000. De branche beweegt steeds verder in de richting van schaalvergroting en een vergaande integratie in de waardeketen. Daarnaast wijst het explosief groeiende aantal gebruikers van social media erop dat consumenten steeds meer bereid zijn persoonlijke data te delen voor commercieel gebruik. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot het ontstaan van ‘mammoet' content-organisaties ofwel ‘media hubs'. Traditionele telecombedrijven moeten zich toeleggen op het verwerken van enorme hoeveelheden data en het commercialiseren hiervan. De focus van nieuwe verdienmodellen moet zijn gericht op data, een versterking van de klantervaring, een overtuigende branding en het waarborgen van transparantie, veiligheid en privacy. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de ‘Scenarioplanning Telecom en Media', waarin Atos Consulting de meest relevante ontwikkelingen in kaart brengt.

De TMT-sector verandert snel. Het machtsevenwicht in de markt verschuift door de intrede van nieuwe ‘Over the Top'-spelers, waardoor bestaande verdienmodellen achterhaald raken. Nieuw technologische ontwikkelingen dwingen tot een steeds kortere time-to-market, er is sprake van een strikte regulering en consumenten worden veeleisender. In haar onderzoek schetst Atos Consulting scenario's die een leidraad vormen voor TMT-spelers bij het vaststellen van hun strategische koers in de komende jaren. Ruim 60 industriële experts geven hierin hun visie op de internationale TMT-sector. In het rapport worden op basis van de twee belangrijkste assen - de mate van integratie in de waardeketen en de mate van controle op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke data - vier scenario's geschetst.

Scenario I: ‘De slag der Titanen'
In dit scenario dwingt de globalisering partijen op basis van verticale integratie binnen de keten samen te werken. Tegelijkertijd bewaakt de wetgever de privacy van klanten met regelgeving, wat een remmend effect heeft op innovatie en de groei van de data-economie. De grenzen tussen de telecom-, media- en soft- en hardware-markt verdwijnen. Dit resulteert in één allesomvattende internationale markt voor de levering van content of diensten op het terrein van entertainment. De verticale ketens faciliteren het aanbod van end-to-end services aan klanten. Tegelijkertijd staan klanten terughoudend tegenover het delen, verwerken en de analyse van hun persoonlijke data om hiermee persoonlijke content te genereren. Voor aanbieders geldt dat de combinatie van een sterk merk en de perceptie een betrouwbare partner te zijn cruciaal is om het vertrouwen van klanten te winnen. De slag tussen grote internationale aanbieders kan alleen worden gewonnen op basis van schaalgrootte.

Scenario II: Digitale valuta
In dit scenario is data de nieuwe valuta in een sterk gedigitaliseerde en geglobaliseerde wereld. Vrije toegang tot gegevens op basis van data mining en data-analyse in combinatie met vergaande marktintegratie bieden een enorme economische potentie voor ‘media hubs': partijen die diepgaand inzicht hebben in klanten en op maat gesneden end-to-end communicatie en mediadiensten aanbieden. Ook hier gaan marktpartijen over tot verticale integratie. Als resultaat ontstaat een competitief landschap met spelers die hun wortels hebben in content, telecom en hardware/software. Niet alleen neemt het aantal mensen dat is verbonden aan digitale netwerken toe, dit geldt ook voor devices. Burgers zijn de ambassadeurs van data en accepteren dat de commercialisatie van gegevens de prijs is die zij betalen voor het afnemen van (gratis) diensten. Ze maken zich weinig zorgen over wie hun persoonlijke en niet-persoonlijke data beheert, controleert en gebruikt. Dit opent onder meer de deur naar een verrijkte digitale wereld op basis van augmented reality, waarin het scannen van individuen een gedetailleerd profiel oplevert. Aanbieders onderscheiden zich door het creëren van een bijzondere klantervaring om zo hun merkwaarde te vergroten. Dit vereist een diepgaande, real time kennis van klantbehoeften.

Scenario III: Chinese muren
In dit scenario doen gespecialiseerde niche-spelers hun intrede in specifieke schakels van de waardeketen. Er is sprake van een intensieve overheidscontrole en strikte regelgeving. De fysieke locatie van data is van belang vanwege lokale verschillen in wetgeving. De commerciële exploitatie van individuele data maakt klanten terughoudend om hun gegevens op te slaan en te delen. Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de aspecten waarop aanbieders zich kunnen onderscheiden. De waardeketen is sterk gefragmenteerd wat resulteert in een uiterst competitief speelveld waarin elke organisatie gespecialiseerd is in een specifiek marktsegment.

Scenario IV: De wereld van de intermediairs
De versplinterde internationale markt in combinatie met het commerciële potentieel van data maakt de weg vrij voor de opkomst van nieuwe intermediairs of ‘brokers' die verantwoordelijk zijn voor de aggregatie en distributie van content. Zij ontlenen hun kracht aan een gedifferentieerd aanbod van producten en diensten dat de volledige waardeketen omvat. Deze worden gebundeld op een platform en via een single point of contact aan eindklanten aangeboden. De grote fragmentatie maakt het moeilijk voor klanten uit de talloze mogelijkheden een keuze te maken. Dit creëert ruimte voor spelers die in staat zijn deze services te bundelen en de keuze voor klanten te vereenvoudigen. Zij positioneren zich als brokers gespecialiseerd in de exploitatie van persoonlijke data. Ze gebruiken deze informatie om de complexiteit van een omgeving met verschillende aanbieders te beperken en diensten op een intelligente manier aan te bieden. Om succesvol te zijn in dit scenario moet de traditionele telecomprovider zich toeleggen op het leren kennen van de klant door het verwerken en analyseren van persoonlijke data en het snel en flexibel aankopen van gevraagde diensten door het juiste leveranciersmanagement.

Is de TMT-sector ‘up to data'?
De TMT-sector wordt geconfronteerd met de vraag of het commerciële gebruik van data door iedereen geaccepteerd is. Stellen consumenten en de overheid privacy voorop en wordt het gebruik van data gereguleerd? Of zijn burgers bereid hun gegevens te delen en resulteert dit in een levendige handel in data? Tegelijkertijd is sprake van een verticale integratie in de waardeketen: van content naar distributie en devices. Om succesvol te zijn, moet de traditionele telecomsector zich toeleggen op het verwerken van enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data (Big Data). De uitdaging is om op basis hiervan nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

“De belangrijkste vraag is of de markt zich beweegt naar verdere integratie of zal fragmenteren, doordat spelers zich juist specialiseren. Wij zien een beweging naar verdere integratie. Denk aan Amazon dat naast content tablets verkoopt, Google dat een glasvezelnetwerk uitrolt en Apple dat de klant rechtstreeks benadert met Apple TV. De volgende vraag is hoe de houding van consumenten en overheid zich zal ontwikkelen richting het commercieel gebruik van persoonlijke data”, zegt Michel van Buitenen, Managing Partner TMT van Atos Consulting. “Eén ding is duidelijk: data wordt steeds meer onderdeel van nieuwe business-modellen. Organisaties realiseren zich de potentie van een slim gebruik van deze gegevens met als doel persoonlijke content te verkopen. De opkomst van aanbieders van software voor real time gegevensanalyse en partijen die persoonlijke gegevens verhandelen, illustreert deze ontwikkeling. Het is echter de vraag of de meer traditionele spelers in de TMT-branche ‘up to data' zijn en klaar voor deze ontwikkeling.”

Het volledige whitepaper is te downloaden via www.atosconsulting.nl