Ruimtevaartorganisatie CNES kiest voor Atos-consortium voor nieuwe vluchtleidingcentra

Utrecht, 20 maart 2013

De Franse ruimtevaartorganisatie CNES heeft een overeenkomst gesloten met een consortium onder leiding van Atos voor de ontwikkeling van haar toekomstige vluchtleidingcentra. Bij alle ruimtevaartprogramma's worden satellieten gelanceerd, in een baan rond de aarde gebracht en vanuit deze speciale vluchtleidingcentra aangestuurd. De overeenkomst heeft een contractwaarde van 30 miljoen euro.

Het consortium onder leiding van Atos in partnerschap met Thales ontwikkelt in samenwerking met ASTIUM, SCASSI, SPACEBEL en Telespazio een reeks ISIS-producten - CNES Initiative for Space Innovative Standards - die een nieuwe norm voor vluchtleidingscentra zullen stellen. Deze standaard zal voldoen aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan ruimtevaartprogramma's op het gebied van performance, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden in de komende decennia.

Voor elke nieuwe gelanceerde satelliet maakt CNES gebruik van de algemene ISIS-basis en ontwikkelt zij een op specifieke missies afgestemde versie van het controlecentrum. De eerste missies die hiervan gebruikmaken, zijn de militaire optische satelliet CSO en het programma MERLIN, dat is gericht op het verrichten van atmosferische metingen. "De ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid van toekomstige vluchtleidingcentra in de komende twintig jaar zijn voor CNES cruciaal", benadrukt Marc Pircher, directeur van het Toulouse Space Centre.

“Atos is er trots op leiding te geven aan een door CNES geselecteerd consortium dat dit programma voor toekomstige Franse en Europese ruimtevaartmissies gaat uitvoeren. In samenwerking met Thales hebben we aangetoond we de deskundigheid en expertise hebben om omvangrijke complexe systemen voor de lange termijn in een industriële context te ontwikkelen, uit te voeren en te exploiteren”, zegt Laurent Kocher, CEO van Atos Frankrijk. “Deze overeenkomst is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop de kennis en het innovatieve vermogen van de Groep optimaal wordt benut voor het optimaliseren van de technologische en operationele prestaties van onze klanten."


Strikte naleving veiligheidsnormen
Atos fungeert als projectmanager van het volledige programma en ontwikkelt een innovatieve IT-architectuur - van infrastructuur en dataopslag tot human-machine-interfaces - als basis voor alle systeemcomponenten. Hierbij ziet zij toe op een strikte naleving van geldende veiligheidsnormen voor militaire programma's. Atos is bovendien verantwoordelijk voor de ISIS-oplossing voor de MERLIN-missie.

Thales is verantwoordelijk voor de systeemdefinitie en -architectuur, het ontwikkelen van Command- en Control-componenten, het vaststellen van vluchtdynamische componenten en systeemvalidatie en -integratie. Atos heeft ook de leiding bij de programmering van de algemene ISIS-oplossing voor de CSO-missie. De groep werkt bovendien met de IT-dienstverlener samen om bestuurlijke aspecten van het programma in goede banen te leiden.