Atos leidt consortium iCargo voor stimuleren intelligente en duurzame transportsystemen

Utrecht, 13 februari 2013

Atos staat aan het hoofd van het iCargo-consortium dat de ambitie heeft de CO2-uitstoot te verlagen door een hogere efficiency van intermodale laadsystemen. Daarnaast stimuleert het de ontwikkeling van intelligente systemen ter ondersteuning van besluitvorming. Het consortium bestaat uit 29 Europese organisaties met een ruime ervaring in de logistieke sector en IT, waaronder commerciële operators, verenigingen, onderzoekscentra en publieke organisaties.
 

Doel van iCargo is het ontwikkelen van een open architectuur waarin zowel bestaande als nieuwe systemen efficiënter samenwerken. Dit vereist betere laadsystemen voor alle vormen van transport. Hierdoor kan de efficiency verbeteren, niet alleen om logistieke redenen maar ook vanuit een economische en milieutechnische invalshoek. De totstandkoming van zulke intelligente systemen moet leiden tot een betere synchronisatie van laadfactoren voor intermodaal transport, zodat het aantal voertuigen op de weg en in steden en hiermee ook de CO2-uitstoot wordt verminderd.
 

iCargo wil het gebruik van IT en informatiewetenschappen in de logistieke keten stimuleren door een platform te ontwikkelen voor:

  • de synchronisatie van verkeersbewegingen en intermodale logistieke operaties tussen verschillende relevante partijen, zodat de CO2-uitstoot wordt verminderd
  • het ontwerp van dynamische planningsmethoden voor slim laden, intelligente voertuigen en infrastructuren die zich kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden
  • de totstandkoming van een open ecosysteem voor goederenbeheer, via een combinatie van diensten, middelen en informatie van verschillende belanghebbenden

Atos heeft niet alleen de leiding over dit ambitieuze project, maar is ook nauw betrokken bij het ontwerp en de implementatie van onderdelen van het iCargo-platform. Hierbij gaat het met name om de cloud-infrastructuur, semantische online diensten en het SaaS-concept. Ook coördineert Atos pilotprojecten en het ontwerp van het bedrijfsmodel.
 

Toetsing aan praktijk
De resultaten van iCargo worden geëvalueerd op basis van drie business cases die het bestaansrecht van het iCargo-ecosysteem moeten bewijzen:

  • Sea-City-Air-Rail (SCAR), service van deur tot deur: deze pilot is gericht op het verbeteren van de SCAR-service - transport van deur tot deur via zee, stad, lucht en spoor - voor klanten van Noord-Europa tot Italië, inclusief stedelijk gebieden. Deelnemers zijn spelers uit het wegtransport, de havens en spoorwegen. Het iCargo-platform maakt een dynamische en real time planning van activiteiten mogelijk door de volledige transportketen heen. Dit doet zij met inachtneming van zakelijke beperkingen met als doel het verbeteren van het milieuprofiel van de betreffende route.
  • Groene corridor tussen Zweden en het Europese continent: deze corridor moet resulteren in een integratie tussen de zogenoemde ‘groene kustwegen' en binnenlandse co-modale transportopties. Het doel is de verkeerslast te spreiden en een beter beheer van logistieke processen, zodat vrachten bij vertragingen kunnen worden vervangen en maximaal gebruik wordt gemaakt van vaartuigen.
  • Logistieke dienstverlening via samenwerking tussen transporteurs: deze pilot toont aan hoe het duurzame karakter van de distributieketen kan worden vergroot door gemeenschappelijke planning en oplossingen, waarbij alle belanghebbenden in het proces worden betrokken.

iCargo biedt logistieke dienstverleners nieuwe kansen en een eenvoudige methode om logistieke ketens te beheren via de configuratie naar een flexibele en krachtige distributieketen. Dit resulteert in economische en milieutechnische toegevoegde waarde en een substantiële reductie van de CO2-uitstoot.
 
iCargo wordt tijdens twee belangrijke evenementen op het gebied van transport en logistiek officieel geïntroduceerd: Transport Logistic (www.transportlogistic.de/en) - dat van 4 tot en met 6 juni in München plaatsvindt en waar een workshop over iCargo op het programma staat - en ECITL 2013 (http://www.ecitl.eu/) dat plaatsvindt in Zaragoza (Spanje) van 23 tot en met 25 oktober.