Atos, Sernauto en de UAB maken werk van de innovatie voor intelligent vervoer

Madrid, 24 januari 2013

Atos, een internationale IT-dienstverlener, heeft zich samen met de UAB-universiteit van Barcelona en de Spaanse organisatie voor de automobielsector Sernauto aangesloten bij T-TRANS, een internationaal consortium dat de innovatie van ITS (intelligente transportsystemen) in Europa wil stimuleren. De UAB treedt op als coördinator van T-TRANS en heeft onlangs een contract gesloten met de Europese Commissie ter waarde van 1,7 miljoen euro. Het project krijgt daarmee de status van 'ondersteuningsactie' getiteld “Enhancing the transfer of Intelligent Transportation System innovations to the market (T-TRANS)”, dat wordt gecofinancierd met een budget van 1,499 miljard euro voor het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU.

Tussen september 2012 en november 2014 zal een groep deskundigen op het gebied van innovatieketens voor alle soorten vervoer, afkomstig van negen organisaties uit zeven EU-landen, waaronder universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en belangenverenigingen, onderzoek doen naar de innovatiemechanismen voor intelligente transportsystemen (ITS). Vervolgens geeft deze groep deskundigen aan wat de juiste werkwijzen en richtlijnen zijn om relevante innovatieve producten en diensten op de markt te introduceren. Om het industriële concurrentievermogen van Europa te versterken is de ontwikkeling van technologie voor intelligente transportsystemen van groot belang. T-TRANS wil er daarom voor zorgen dat nieuwe technologieën die voor de transportsector aanzienlijke voordelen opleveren in termen van kostenbesparing en efficiëntie, gemakkelijker op de markt kunnen worden gebracht.

Zo kan T-TRANS onder meer de volgende bijdragen leveren aan de Europese transportsector:

  • Een alomvattende evaluatie van de huidige situatie van het vervoer in de EU en het onderzoek naar ITS
  • De vaststelling van de beste werkwijzen, alsmede voorstellen voor marketingstrategieën bij innovaties op het gebied van ITS
  • De weg effenen voor een Europees innovatienetwerk voor ITS
Het project wordt uitgevoerd op basis van vier casestudy's:
  • Slim netwerk: aansluiting, overdracht en opslag van energie. Efficiënt gebruik van intelligente controlesystemen voor het beheer van batterijen en energienetten. De integratie van elektrische voertuigen in het distributienetwerk met behulp van informatie- en communicatietechnieken.
  • Technologieën voor inkomstenbeheer inzake goederenvervoer. Een geleidelijke invoering van inkomstenbeheer voor de luchtvrachtmarkt conform vraag, product en prijs.
  • Revolutie op het gebied van intermodale vervoerseenheden: intelligente intermodaliteit. Cruciale technologieën voor intelligente transporteenheden om de logistiekketen aan de hand van real-time informatie efficiënter, duurzamer en transparanter te maken. Geavanceerde informatiediensten voor goederenvervoer in Europa met intelligente vrachteenheden die een interactie met de omgeving mogelijk maken en autonome, contextbewuste beslissingen kunnen nemen.
  • Brede aanpak van het technisch systeem van het spoorwegnet. De ontwikkeling van nieuwe technologieën om de capaciteit van het Europese spoorwegnet op een efficiënte manier uit te breiden, en een oplossing te bieden voor de groeiende vraag naar goederenvervoer.
Volgens Xavier Leal, coördinator van het project en werkzaam voor het technologisch innovatiecluster voor luchtvaartbeheer van de UAB in Barcelona, zal "T-Trans bijdragen aan een betere promotie en snellere marktintroductie van innovatieve producten en diensten op het gebied van ITS en vervoer, en daarnaast de weg vrijmaken voor een Europees innovatienetwerk op het gebied van ITS". Op basis van het concept G-local CIM's (Communities of Interest to Market) wordt een proef opgezet met drie knooppunten in de regio's Centraal-Macedonië (Griekenland), Galicië (Spanje) en Letland. Hiermee wordt de aanzet gegeven voor een toekomstig Europees netwerk voor e-innovatie op het gebied van ITS.

Atos zal zich als ITS-specialist richten op de ontwikkeling van een technologische kaart en daarmee het voortouw nemen in een van de werkpakketten (pakket 3). Verder zal het bedrijf zich bezighouden met de marktanalyse en analyse van de macro-economische effecten van het project.

Sernauto wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten in het knooppunt Galicië en de verspreiding van de projectresultaten.

Naast deze Spaanse deelnemers bestaat het T-TRANS-consortium uit de volgende bedrijven en organisaties: LGI Consulting (Frankrijk), Kema International B.V. (Nederland), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung E.V. (Duitsland), Universitá degli Studi di Trieste (Italië), IntelSpace Innovation Technologies (Griekenland) en Transport & Telecommunication Institute (Letland).

Ga voor meer informatie over het project naar: www.ttransnetwork.eu