Ascent Journey 2016 biedt inzicht in trends en IT-innovaties richting 2016

Utrecht, 22 januari 2013

Atos publiceert vandaag het rapport Ascent Journey 2016 - Enterprise without Boundaries'. Hierin schetst de internationale IT-dienstverlener hoe een aantal belangrijke trends - waaronder de geboorte van de Total Data Economy, Zero Cash Society en sociale netwerken ten behoeve van kennisdeling - de samenleving en het bedrijfsleven tegen 2016 opnieuw zal vormgeven. Voortbouwend op het in 2010 gepubliceerde rapport ‘Journey 2014' presenteert Ascent Journey 2016 belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen die tegen 2016 maatgevend zijn in het bedrijfsleven en de samenleving. Ook geeft het onderzoek een indruk van hoe IT-innovatie kan zorgen voor nieuwe besparingen, relaties en bedrijfsmodellen waarmee de economie een impuls kan krijgen.

Ascent Journey 2016 kwam tot stand dankzij de Atos Scientific Community: een wereldwijd netwerk van ruim 90 van business technologists bij Atos. Het rapport beschrijft hoe nieuwe, duurzame economische relaties op basis van vertrouwen cruciaal zijn om een uitweg te vinden uit de economische crisis. Daarnaast resulteren demografische ontwikkelingen in nieuwe manieren van werken, waarbij traditionele grenzen - tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en klanten - verdwijnen. Dit is het gevolg van de opkomst van een nieuwe digitale generatie die tornt aan traditionele methoden. Globalisering en elkaar snel opvolgende technologische innovaties spelen hierin eveneens een belangrijke rol. Ruim 1,5 miljard burgers hebben toegang tot een smartphone of tablet, meer dan één miljard personen delen informatie via sociale netwerken en steeds meer bedrijven werken samen via zakelijke sociale netwerken. Hierdoor komt een open, onderling verbonden en transparante wereld in beeld die tot voor kort ondenkbaar was. Deze vooruitgang - die nieuwe dienstverlening en bedrijfsmodellen mogelijk maakt - is volgens Atos een cruciale voorwaarde voor het stimuleren van economische groei.

Ingrijpende veranderingen
"Innovatie door IT heeft een enorme impact op zowel bedrijven als de maatschappij. We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen en we moeten de kansen die dit biedt, omarmen. Dat is alleen mogelijk via een nieuw contract met de klant: op basis van vertrouwen en een open en eerlijke bedrijfsmodellen. Ascent Journey 2016 toont aan welke enorme mogelijkheden hierdoor ontstaan", aldus Thierry Breton, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Atos.

Van open innovatie tot ‘Total Data Economy'
De overgang naar een zakelijke omgeving zonder traditionele grenzen vraagt om nog meer openheid in de manier van leven en werken en in onderlinge interacties. Ascent Journey 2016 toont concrete voorbeelden van hoe nieuwe vertrouwensrelaties leiden tot wijzigingen in gedrag op het werk en daarbuiten:

  • Na de patentoorlogen van 2012 kan het vertrouwen tussen organisaties weer groeien. Dit resulteert in Open Innovatie, wat betekent dat bedrijven leren kennis en vaardigheden te delen als tegengewicht voor stijgende onderzoekskosten en kortere levenscycli van producten. De opkomst van Generatie Y in het personeelsbestand versnelt deze samenwerking, omdat deze medewerkers gewend zijn informatie te delen via sociale netwerken.
  • De mate waarin consumenten persoonlijke informatie openbaar maken in de digitale wereld, de toename van sensorgegevens en de sterke druk om alle mogelijke gedigitaliseerde gegevens op te slaan, resulteren in een 'Total Data'-economie. Hierin maken organisaties van elke omvang gebruik van strategieën voor patroonherkenning en gegevensanalyse om hun dienstverlening te verbeteren en nieuwe behoeften en kansen beter te voorspellen.
  • Het vertrouwen tussen klanten en bedrijven dat nodig is om informatie te delen in ruil voor een betere dienstverlening leidt tot een 'economie van online applicaties'. Hierin zijn producten zonder contante betaling beschikbaar tot voordeel van beide partijen.
  • Het vertrouwen waarmee klanten via de mobiele telefoon en tablets betalen voor boeken, tijdschriften en games resulteert in een volledige acceptatie van elektronische betalingen in traditionele winkels en kleinere bedrijven. Dit brengt een Zero Cash Society dichterbij.
Een digitale wereld gebaseerd op onderling vertrouwen en wederzijds voordelige relaties leidt tot nieuwe diensten en bedrijfsmodellen die noodzakelijk zijn om economische groei te stimuleren, maar een zorgvuldig beheer vereisen.

In 2010 publiceerde Atos 'Journey 2014 - Simplicity with Control'. De visie die zij hierin presenteerde, is inmiddels een realiteit in verschillende domeinen. Zoals de Connected Car-technologie voor intelligente mobiliteit, het Canopy-platform voor cloud-technologie, Zero E-Mail™ en blueKiwi voor Social Enterprise Networking. 'Ascent Journey 2016 - Enterprise without Boundaries' schetst nieuwe trends en uitdagingen, voortbouwend op de oorspronkelijke thesis en ondersteund door zeven aanvullende white papers. Door klanten te informeren over haar visie en te investeren in gebieden die volgens Atos van belang zijn, stelt zij organisaties in staat te anticiperen op trends en een voorsprong te nemen op de concurrentie.

Ascent Journey 2016 kan worden gedownload via atos.net/ascentjourney2016 of bekijk het iBook op uw iPad.