Atos wil CO2–footprint met 50 procent verkleinen

Utrecht, 4 december 2012

Atos biedt via haar datacenters wereldwijd klimaatneutrale hosting-diensten aan om klanten te ondersteunen bij de uitbreiding van hun duurzame activiteiten. De toenemende vraag naar energie-efficiënte datacenters in Europa heeft Atos er toe gezet om een nieuw cloud datacenter in Finland te bouwen. In 2009 introduceerde Atos een ambitieus programma en in slechts drie jaar slaagde zij erin de CO2-uitstoot met 34 procent te beperken. Met als doel een klimaatneutraal bedrijf te worden, maakt Atos nu bekend haar CO2-footprint in 2015 met 50 procent te verkleinen (in vergelijking met 2008).

De steeds strengere milieuwetgeving heeft tot gevolg dat steeds meer klanten zich bewust worden van hun CO2-uitstoot en de kosten die dit vertegenwoordigt. Klanten die hun IT-infrastructuur en -toepassingen uitbesteden aan de klimaatneutrale datacenters van Atos profiteren van haar ambitieuze, bedrijfsbrede programma, dat is gericht op een verdere verlaging van de CO2-uitstoot van haar wereldwijde activiteiten, met name haar datacenters. De datacenters van Atos Worldline - het bedrijfsonderdeel van Atos dat is gespecialiseerd in High-Tech Transactie Services (HTTS), die miljarden elektronische financiële transacties mogelijk maken – voldoen aan vergelijkbare klimaatneutrale voorwaarden.

Het nieuwe datacenter in Viikinmäki, Helsinki is gebouwd met Academica en Helsingin Energia. Het biedt een goed functionerend model voor de decentrale productie van stadsverwarming dat gebruik maakt van hernieuwde energie. Voor Atos betekent de voltooiing van dit project de voltooing van ‘s werelds groenste cloud datacenter. In maart 2013 zal het nieuwe datacenter openen. Atos opereert op dit moment al vanuit het Suvilahti datacenter om de aanloop naar de opening in goede banen te begeleiden.

Klimaatneutrale hostingdiensten
De klimaatneutrale hostingdiensten van Atos zijn gebaseerd op drie belangrijke activiteiten. Deze bestaan in de eerste plaats uit een energie-efficiënt programma met als doel de Power Usage Efficiency (PUE) te optimaliseren. Ten tweede omvatten deze services een internationale CO2-audit bij alle datacenters van Atos ter wereld. Ten slotte richten de activiteiten zich op de compensatie van de CO2-uitstoot van de datacenters van Atos (127.000 ton CO2). Dit doet Atos door een partnership met EcoAct en South Pole Carbon en door de financiering van een windturbineproject in de Indiase deelstaat Tamil Nadu.

Eric Grall, Executive VP Global Managed Services, verantwoordelijk voor de datacenter strategie: “Onze datacenters representeren een significant gedeelte van onze CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verlagen implementeren we verschillende initiatieven zoals virtualisatie, consolidatie van de datacenters en de verbetering van onze energie efficiency ratio. We zijn trots dat we de eerste Europese IT-aanbieder zijn die een volledig geïntegreerde klimaatneutrale service aanbiedt om klanten te helpen hun activiteiten minder CO2-uitstoot te laten bevatten. Klanten zijn steeds bewuster bezig met het reduceren van hun CO2-uitstoot en daarmee op zoek naar manieren om te innoveren en om de milieuprestaties te verbeteren zodat kosten verlaagd kunnen worden.

Windturbineproject in India
Atos financiert een windturbineproject dat hernieuwbare energie produceert voor het zuidelijke elektriciteitsnetwerk in India. In het kader van het project werden in het district Tirunelveli in Tamil Nadu 22 nieuwe windturbines op het elektriciteitsnet aangesloten, elk met een capaciteit van 1,5 MW.

  • Het netwerk beschikt over meer stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Dit resulteert in een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen en hieraan gerelateerde afvalstoffen.
  • Het project levert een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap: meer stroom voor huishoudens, vervanging van verontreinigende energiebronnen door hernieuwbare energie, meer werkgelegenheid, het aanplanten van ruim1.000 bomen per jaar en een schone drinkwatervoorziening voor dorpen in de omgeving.
Het project voldoet aan richtlijnen van de Voluntary Carbon Standard (VCS). De resultaten zijn geverifieerd en geregistreerd in het VCS-register dat wordt bijgehouden door APX.

“Wij zijn er trots op de eerste Europese IT-leverancier te zijn die volledig geïntegreerde klimaatneutrale hostingdiensten biedt om klanten te helpen bij het neutraliseren van hun CO2-footprint. Veel oplossingen van Atos - zoals cloud computing, smart grids en ons programma Zero-Email - leveren hieraan een belangrijke bijdrage”, vertelt Phillip Mareine, als EVP General Secretary verantwoordelijk voor de MVO-strategie van Atos. “Met de steeds grotere aandacht voor het verkleinen van hun CO2-footprint zoeken klanten naar manieren om hun milieuprestaties door innovaties te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen. Onze investering in het windturbineproject in India toont aan dat we klanten willen helpen hun impact op het milieu te verkleinen”.

Transformatie naar Bedrijf van de Toekomst
Als onderdeel van het programma Bedrijf van de Toekomst werkt Atos nauw samen met klanten aan de ontwikkeling van duurzame activiteiten. Haar klimaatneutrale strategie ondersteunt klanten bij het verkleinen van hun CO2-footprint en de ontwikkeling van een meer duurzame IT-infrastructuur. Het programma bestaat uit vier eenvoudige stappen - meten, reduceren, rapporteren en compenseren - en omvat een uitvoerige CO2-audit, plan van aanpak en een dashboard voor het managen van prestaties en het meten van de voortgang. Dit stelt klanten in staat hun organisaties transformeren naar in duurzame, op samenwerking gerichte en flexibele bedrijven die zich zowel op strategische als operationele niveaus richten, evenals op de ondersteunende infrastructuur.