Atos en Cloudera University organiseren Masterclass Hadoop

Utrecht, 16 oktober 2012

Atos en Cloudera organiseren een vijfdaagse Masterclass Hadoop voor professionals op het gebied van Big Data. Hadoop is één van de belangrijkste softwarestandaarden voor redundante gegevensopslag en gelijktijdige verwerking van grote hoeveelheden ongestructureerde data. De markt voor Big Data - het vergaren, opslaan en analyseren van omvangrijke datavolumes - is sterk in opkomst en zowel binnen als buiten bedrijven groeit de digitale informatievoorziening snel. Om deze gegevens te analyseren en de productontwikkeling hierop af te stemmen, hebben bedrijven behoefte aan specifieke expertise. Dit vereist een andere deskundigheid en taakinvulling van IT-professionals.

Big Data is de trend dat de hoeveelheid gegevens binnen en buiten bedrijven exponentieel stijgt en dat deze data vaak zeer waardevolle informatie bevatten. De Verenigde Staten hebben in deze markt een voorsprong op Europa. Zo zijn Big data naast de markt voor mobile apps een motor voor banengroei in de VS. McKinsey becijferde dat de VS in 2018 behoefte hebben aan bijna 500.000 specialisten met diepgaande analytische vaardigheden en nog eens anderhalf miljoen managers met veel kennis van dataverwerking. Volgens bureaus als Forrester en Gartner biedt deze ontwikkeling veel kansen voor winstgevende groei. “Big Data vertegenwoordigen nu nog een nichemarkt in Europa, maar naar verwachting zal ook de Europese markt deze ontwikkeling omarmen. Dat biedt allerlei kansen voor IT-professionals. Tegelijkertijd zorgt deze trend voor ander werk, dat een andere taakinvulling en vaardigheden vereist”, vertelt Peter Bas Oosthoek, Competence Manager van Atos.

Nieuwe rol voor IT-professionals

“Door de opkomst van Big Data ontstaan voor IT-professionals nieuwe rollen, zoals die van data scientist, die de verborgen waarde van gegevens kan vertalen naar de informatiebehoefte van bedrijven, of de data steward die verantwoordelijk is voor de volledige levenscyclus van gegevens. Ook voor bestaande rollen - zoals infrastructuurspecialisten, technisch beheerders en ontwikkelaars - heeft deze ontwikkeling gevolgen als resultaat van een nieuwe denkwijze, componenten en hulpmiddelen”, aldus Oosthoek. “Technisch beheerders krijgen te maken met een nieuw soort complex gedistribueerd systeem met een veelheid aan gedistribueerde services. Ontwikkelaars gaan ontwikkelen met nieuwe componenten en bibliotheken”, volgens Reijer Klopman, Big Data-technoloog van Atos. “Verder moeten ontwikkelaars een nieuwe denkwijze hanteren om algoritmes te ontwerpen die geschikt zijn voor gedistribueerde verwerking. Architecten moeten een overzicht hebben van en een keuze kunnen maken uit de vele alternatieven en componenten die er zijn voor gedistribueerde opslag en verwerking van gegevens”, vertelt Roland Haeve, Big Data-expert van Atos.

Masterclass Hadoop

Om in te spelen op de te verwachten grote vraag naar expertise en oplossingen op het terrein van mobile app-ontwikkeling richtte Atos eerder de Atos App Academy op. Dit is een opleidingsprogramma op het gebied van de ontwikkeling van mobile apps, gericht op de bijscholing van Atos IT-professionals. Naast de App Academy neemt Atos nu het initiatief voor de Masterclass Hadoop, die zij met Cloudera - één van de belangrijkste leveranciers van op Apache Hadoop gebaseerde datamanagement-oplossingen en -diensten - organiseert. “Atos heeft een sterke aanwezigheid in Europa en andere delen van de wereld. Haar focus op Apache Hadoop is een illustratie van onze missie om verdere groei door middel van partnerships te realiseren”, zegt Tim Stevens, Vice President Business en Corporate Development van Cloudera. “Atos is zich bewust van het belang om expertise op het gebied van Apache Hadoop te ontwikkelen en zet Cloudera University in om deze masterclass voor training en certificering van ontwikkelaars aan te bieden. Cloudera heeft hiervoor in 2009 als eerste een curriculum ontwikkeld, dat inmiddels beschouwd wordt als de standaard voor opleiding en certificering op het terrein van Hadoop en hieraan gerelateerde technologie.”