Atos gaat samenwerken met RuleArts

Utrecht, 11 september 2012

Atos en RuleArts combineren hun expertise om bedrijven en overheden te ondersteunen om in een snel veranderende omgeving met wijzigende wet- en regelgeving en intern beleid duurzaam zicht en greep te krijgen op de eigen bedrijfslogica.

Om continu aan de veranderende bedrijfseisen te kunnen voldoen geven bedrijven duizenden euro's uit aan het aanpassen van IT-systemen. Analyses laten zien dat deze eisen voor 70 tot 90 procent voortkomen uit aanpassingen aan bedrijfslogica. Duidelijke afstemming met IT is cruciaal om aan te geven welke delen van de bedrijfslogica moeten worden aangepast. Meestal is bedrijfslogica verweven met procesinformatie, wat het moeilijker maakt om de vinger precies op de vereiste aanpassingen te leggen. Sleutel tot besparingen en succes is het scheiden van veranderlijke bedrijfslogica en bedrijfsregels van de veel minder veranderlijke processen. Dit reduceert complexiteit en maakt ook duurzame en bewijsbare compliancy mogelijk.

"Om uit te zoeken wat aangepast moet worden, moeten meestal eerst de bestaande IT-systemen worden geanalyseerd. Vaak worden belangrijke bedrijfsregels over het hoofd gezien, wat achteraf weer gecorrigeerd moet worden. Met deze samenwerking biedt Atos zijn klanten een krachtige oplossing om continu meer controle te krijgen over hun bedrijfsregels – in de natuurlijke taal van het bedrijf zelf", zegt Peter Kalmijn, Product Manager bij Atos.

RuleArts CTO Rik Gerrits: “Atos is de eerste grote partij die de Business Rules Approach omarmd. Dit betekent dat regelgericht denken op weg is om zichzelf te vestigen in het IT-landschap.”

De inzet van Atos' standaard aanpak en “Bedrijfsregels in Natuurlijke Taal” helpt de business de vereiste bedrijfslogica en bedrijfsregels te formuleren voor de operationele beslissingen, die het bedrijf dagelijks neemt. Tegelijkertijd versnelt deze aanpak de communicatie met IT en kunnen IT-systemen meteen de eerste keer correct worden aangepast. Gebruikersvriendelijke hulpmiddelen, die tegelijkertijd de bedrijfsonderdelen ondersteunen en communicatie met IT faciliteren, zijn cruciaal om hoge aantallen van bedrijfsregels aan te kunnen. RuleArts biedt met RuleXpress het hulpmiddel dat nodig is om duurzame compliancy, validatie van regels en communicatie van bedrijfsregels effectief te ondersteunen.

“Gecombineerd met Atos expertise als IT-systeemintegrator kunnen wij bedrijven en overheden ondersteunen om hun bedrijfsregels in kaart en duurzaam onder beheer te brengen. Hiervoor gebruikt Atos de open standaard RuleSpeak in combinatie met RuleXpress van RuleArts. De strategische samenwerking zorgt ervoor dat Atos het beste kan aanbieden in management, methode en tools”, zegt Peter Kalmijn, Product Manager bij Atos.