CVZ besteedt applicatieontwikkeling en -beheer Oracle Health Insurance uit aan Atos

Utrecht, 21 mei 2012

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft na een Europese aanbesteding een opdracht verstrekt aan Atos. De opdracht behelst de ontwikkeling en het beheer van applicaties van de maatwerkmodules en interfaces van Oracle Health Insurance (OHI).
Deze overeenkomst is een belangrijke stap vooruit om de realisering van een robuuste OHI-basisapplicatie als ruggengraat van de primaire processen van CVZ dichterbij te brengen.

CVZ besloot Oracle Health Insurance in te zetten als basisapplicatie ter ondersteuning van het uitvoeren van de regelingen waarvoor zij verantwoordelijk is. OHI is een standaardapplicatie voor zorgverzekeraars en ondersteunt hun belangrijkste administratieve processen: van polis- en debiteurenbeheer tot de verwerking van declaraties en contractmanagement. Met als doel deze toepassing effectief voor haar polisadministratie in te zetten, heeft CVZ het bestaande pakket uitgebreid met een aantal maatwerkmodules en interfaces. Atos nam eerder de ontwikkeling en bouw hiervan voor haar rekening. Mede op basis van deze ervaringen en de behoefte aan een partner die op een kosteneffectieve manier invulling geeft aan de technische en operationele aspecten van het applicatiebeheer gaat CVZ nu opnieuw met de IT-dienstverlener in zee.

“Oracle Health Insurance is een systeem dat door veel zorgverzekeraars wordt gebruikt en alle regelingen die het CVZ uitvoert generiek kan verwerken. Hierbij spelen functionaliteit, standaardisatie, flexibiliteit en toekomstvastheid een cruciale rol”, vertelt Marian Grobbink, lid van de Raad van Bestuur van CVZ. “Gaandeweg ontstond de behoefte aan een partner die in staat is technische en operationele problemen op te lossen en mee te bouwen aan een raamwerk van OHI-applicaties. Met Atos hebben we die partner gevonden".

“Deze belangrijke overeenkomst is een illustratie van het vertrouwen dat CVZ in de dienstverlening van Atos heeft”, vertelt Peter Verkoulen, als Vice President Public Sector, Health & Transport van Atos Nederland ook verantwoordelijk voor de dienstverlening aan belangrijke spelers in de gezondheidszorg. “Op basis van onze diepgaande expertise van OHI gaan we diensten aanbieden die volledig aansluiten op de verwachtingen van CVZ. Bovendien zetten we onze innovatieve oplossingen in om extra waarde toe te voegen voor CVZ.”

Over CVZ
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekosten verzekeringen: de ZVW en de AWBZ. Het CVZ heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

Atos:
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
Erica.prins@atos.net