Atos bereikt op één na hoogste niveau CO2-Prestatieladder

Utrecht, 7 mei 2012

Atos heeft het op één na hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder bereikt. Met deze certificatie op niveau 4 toont de IT-dienstverlener aan dat zij zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten CO2-bewust handelt. Zo bereikt Atos tastbare resultaten op het gebied van energiebesparing, een efficiënt en duurzaam gebruik van materialen en de toepassing van duurzame energie.
 
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren om serieus werk te maken van CO2-reductie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren hun eigen CO2-uitstoot en van leveranciers te kennen en voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering en projecten terug te dringen. De CO2-Prestatieladder omvat zes niveaus, waarbij niveau 0 synoniem is aan het uitblijven van inspanningen en niveau 5 staat voor de hoogst haalbare score. De prestatieladder wordt door overheid en bedrijfsleven veelal toegepast bij complexe aanbestedingen. Zo kan een hogere score op de ladder resulteren in concrete voordelen tijdens het aanbestedingsproces.
 
Duurzame ambities
Atos hanteert vijf thema's die zijn gericht op energiebesparing en het vergroten van de energy efficiency: green offices, green datacenters, green travel, sustainability services en sustainable suppliers. “Atos certificeert zich als één van de weinige marktpartijen in de IT-sector op niveau 4. Dat is een geweldig resultaat waar wij trots op zijn, want duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers van onze strategie”, vertelt Marianne Hewlett, verantwoordelijk voor de strategie op het terrein duurzaamheid bij Atos Nederland. “Zo is het onze ambitie de energy efficiency tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verhogen en onze CO2-footprint met 45 procent te verlagen voor 2015 in vergelijking met 2008. Atos heeft gekozen voor een aantal krachtige instrumenten om dit te realiseren. De CO2-Prestatieladder is hierop een logisch vervolg. Het maakt handig gebruik van financiële prikkels om organisaties te stimuleren hun footprint binnen de keten verder te verlagen.”
 
Atos heeft in 2009 haar milieumanagementsysteem gecompleteerd en beschikt over het ISO 14001-certificaat, wat haar verplicht voortdurend te investeren in een verbetering van haar milieuprestaties. Ook ondertekende Atos in 2009 het MJA3-convenant. In deze meerjarenafspraak verbindt zij zich aan de doelstelling een substantiële energiebesparing te realiseren. Wereldwijd was Atos de eerste IT-dienstverlener die toetrad tot het Global Reporting Initiative (GRI): een organisatie die zich toelegt op de ontwikkeling van een mondiale standaard voor de verslaglegging van duurzame prestaties door bedrijven en organisaties. In 2010 kende deze organisatie Atos de hoogste status (GRI A+) toe, wat betekent dat zij alle relevante key performance indicators op het terrein van duurzaamheid heeft geverifieerd en inzichtelijk gemaakt.