Atos moderniseert toezichtproces RDW

Utrecht, 26 april 2012

Atos heeft een driejarige overeenkomst met de RDW gesloten voor de implementatie en het onderhoud van een softwareapplicatie ter ondersteuning van de modernisering van het toezicht op door de RDW erkende bedrijven. De overeenkomst heeft een loopduur van drie jaar, met een optie tot een verlenging van 3 keer 1 jaar.

Atos levert een bijdrage aan de modernisering van het reguliere toezicht op basis van een raamwerk waarmee de bezoekfrequentie op basis van risico's wordt vastgesteld. Bovendien draagt Atos er aan bij dat de geautomatiseerde ondersteuning functioneert als een meldsysteem. Meldingen in het systeem kunnen resulteren in de aanpassing van de bezoekfrequentie van bedrijven en/of een extra bedrijfsbezoek.

Atos heeft een oplossing ontwikkeld die is gebaseerd op Cordys Case Management aangevuld met Microsoft analysis en Datamining Services. Uitgangspunten hierbij waren een solide dossiervorming door moderne casemanagement-software, met de mogelijkheid om risicoprofielen op te stellen en eenvoudig te wijzigen. De solution is opgebouwd uit standaardsoftware componenten met minimale maatwerk aanpassingen.

De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De RDW is de landelijke autoriteit die verantwoordelijk is voor de toelating van voertuigen op de openbare weg. Daarnaast ziet zij erop toe dat deze voertuigen aan geldende veiligheid- en milieuvoorschriften voldoen.