Atos publiceert trendrapport Ascent Look Out 2012+

Utrecht, 16 april 2012

Atos publiceert de vierde editie van haar trendrapport Ascent Look Out 2012+. Dit onderzoek bundelt inzichten van ruim 200 Atos-experts die werkzaam zijn in verschillende regio's, bedrijfstakken en branches binnen Atos. Het rapport biedt een diepgaande analyse van nieuwe ontwikkelingen, zakelijke behoeften en technologieën die in de komende jaren de drijvende kracht vormen achter innovatie.


Het onderzoek bestaat uit heldere en onafhankelijke informatie over marktsectoren die klanten ondersteunt bij strategische besluitvorming en het anticiperen op nieuwe uitdagingen die voortvloeien uit de opkomst van nieuwe technologieën. Atos zet in op het voortdurend verbeteren van haar dienstverlening en presenteert het trendreport voor de eerste keer in vijf onderdelen. Hiermee sluit het rapport beter aan op de ‘go to market'-strategie van Atos door een focus op klanten in vijf marktsegmenten: Manufacturing & Retail, Public Sector, Health & Transport, Financial Services, Telecom, Media & Technology en Energy & Utilities.
 
Nieuwe golf baanbrekende technologieën en innovatieve bedrijfsprocessen
Het hoofdstuk ‘Focus On' is volledig gewijd aan de sociale organisatie die samenwerking binnen organisaties transformeert door de combinatie van menselijke relaties, kennis en processen. Deze nieuwe werkwijze omarmt communicatiekanalen, tools en technologie - zoals LinkedIn, Facebook en Twitter - die consumenten nu al toepassen met als doel op de werkvloer te communiceren en samen te werken. Deze manier van werken verbetert de efficiency, stimuleert innovatie en helpt organisaties bij het realiseren van groei. De bundeling van traditionele zakelijke instrumenten gericht op samenwerking, content management en sociale netwerken staat aan de basis van een nieuwe golf baanbrekende technologieën en innovatieve bedrijfsprocessen. Hierdoor zal de manier waarop ondernemingen zowel intern als extern samenwerken uiteindelijk ingrijpend veranderen. Het kan op langere termijn zelfs resulteren in zeer connectieve organisaties die niet zijn gebonden aan fysieke grenzen. Atos onderscheidt in haar onderzoek bedrijven die in een vroeg stadium concurrentievoordeel realiseren door te profiteren van de vele mogelijkheden die de sociale organisatie biedt, zoals het Zero E-mail Initiative van Atos.
 
“Het technologische en zakelijke landschap verandert in een ongeëvenaard tempo. Als één van 's werelds meest toonaangevende IT-dienstverlener beschouwt Atos het als haar verantwoordelijkheid ontwikkelingen steeds een stap voor te zijn en te anticiperen op zakelijke en technologische uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd. We zijn er trots op de vierde editie van ons trendrapport - dat door klanten over de hele wereld wordt gewaardeerd - te presenteren”, zegt Gilles Grapinet, Senior EVP Global Functions van Atos. “Het doel van Ascent Look Out is het creëren van bewustzijn over de opkomst van nieuwe ontwikkelingen, zakelijke behoeften en technologie als motor achter innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die de tools voor een sociale organisatie in een vroeg stadium inzetten hiervan profiteren in een economie waarin IT een steeds belangrijkere rol speelt.”
 
World Wide Web Conference 2012
Atos presenteert het rapport tijdens het internationale World Wide Web Conference 2012. Dit congres - dat van 16 tot 20 april in Lyon op het programma staat - staat in het teken van de evolutie van internet en bijbehorende technologie en de invloed die dit heeft op maatschappij en internetcultuur. Met lezingen en paneldiscussies geven de business technologists van Atos een indruk van de deskundigheid binnen de organisatie. Bovendien tonen ze innovatieve technologieën op het gebied van smart data, datalift, cloud orchestration, cryptografie en authenticatie, webwerkers, web economy, SoLoMo-toepassingen, NodeJS-toepassingen, Openscales GL en Apache TomEE.

1. Industrial Tracks: Hermann Gouverneur, vertegenwoordiger Scientific Community van Atos over ‘Cloud Orchestration', donderdag 19 april, 16.30 uur - 16.45 uur
2. Panel: Hermann Gouverneur voor het panel ‘Web & Economy', woensdag 18 april, 14.00 uur
3. Espace Agora: Antoine Fressancourt, R&D Engineer van Atos Worldline over ‘Sustaining the Web - How web trends affect the evolution of network', donderdag 19 april, 15.00 uur - 15.30 uur
 
Klik hier voor een volledige versie van Ascent Look Out.