Siemens en Atos bundelen krachten op gebied van energiehandel en productieplanning

Neurenberg/Parijs, 6 februari 2012

Siemens en Atos bundelen voor het eerst de krachten op de energiemarkt. Deze overeenkomst is een vervolg op  het strategisch partnerschap dat beide partijen in juli 2011 sloten met de ambitie gemeenschappelijke innovatieve IT-oplossingen te ontwikkelen. Zo investeren zij in de ontwikkeling van één geïntegreerde softwareoplossing om de energieproductie te optimaliseren en de kosten en risico's hiervan te verminderen. Siemens en Atos zetten bij de ontwikkeling hiervan hun specifieke kennis en ervaring in. De softwareoplossing heeft tot doel de winstgevendheid van de energieproductie en -handel substantieel te vergroten door een optimalisering van het biedproces en het realiseren van een vlekkeloos dataverkeer op IT-niveau. Dit resulteert in lagere kosten bij de integratie en beperkt mogelijke risico's tot een minimum.

Het aantal duurzame energiebronnen dat wordt gebruikt in energiecentrales van energieleveranciers - en dus in hun aanbod van energieproducten - stijgt sterk. Deze ontwikkeling gaat vergezeld van nieuwe uitdagingen voor zowel energieleveranciers als -handelaren. Om deze uitdagingen op een professionele het hoofd te bieden, lanceren Siemens en Atos een geïntegreerde softwareoplossing. Deze baanbrekende oplossing is gebaseerd op het programma voor productieplanning jROS - Joint Resource Optimization and Scheduler - van Siemens en  de applicatie PTRS - Power Trading and Retail System - voor energiehandel en risicomanagement van Atos.

Geïntegreerde oplossing voor volledige waardeketen
“Dankzij de samenwerking met Atos zijn wij in staat klanten een IT-oplossing te bieden voor de volledige waardeketen. Doordat deze softwareoplossing uit één bron afkomstig is, is sprake van een aanzienlijke vermindering van mogelijke projectrisico's”, zegt Jan Mrosik, CEO van de divisie Smart Grid van de sector Infrastructure & Cities van Siemens.


“Deze samenwerking met Siemens op het terrein van de energie levert voor klanten levert belangrijke voordelen op. Zij profiteren van de gecombineerde kracht van twee toonaangevende spelers in de energiesector”, benadrukt Jérôme De Parscau du Plessix, CEO van Atos Worldgrid. “We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor in staat zijn aan de strikte eisen van klanten te voldoen en hen te ondersteunen bij het versterken van hun positie in deze belangrijke groeimarkt.”

Eén geïntegreerde softwareoplossing
Het programma jROS is onderdeel van het netwerkbeheersysteem Spectrum Power van Siemens. Het PTRS-systeem van Atos is een flexibel platform voor de snelle implementatie van verschillende energiemarktmodellen, waaronder interfaces voor elektriciteitsnetwerken. Voor energiebedrijven biedt de geïntegreerde softwareoplossing het voordeel van modulaire dekking van alle aspecten die een rol spelen bij het optimaliseren van hun energiecentrale en -portfolio. Tegelijkertijd is sprake van een vermindering van integratierisico's. Zo communiceren zowel jROS als PTRS via interfaces die voldoen aan een gemeenschappelijke standaard. Bovendien zijn zij intern getest, zodat het niet nodig is deze toepassingen van tevoren in een project te implementeren. De integratie van beide applicaties zorgt voor een vlekkeloos dataverkeer tussen productieplanning en energiehandel. Dit maakt een snellere besluitvorming mogelijk tijdens het biedproces voor elektriciteitsnetwerken en tijdens bilaterale handel.

Energiezuinige oplossingen die aan de basis staan van intelligente energienetwerken (smart grids) maken deel uit van het duurzame aanbod van Siemens. In het boekjaar 2011 bestonden de inkomsten uit dit portfolio uit bijna 30 miljard euro. Hiermee is Siemens één van 's werelds grootste leveranciers van milieuvriendelijke technologieën.  In dezelfde periode stelden de duurzame producten en oplossingen van het bedrijf klanten in staat hun CO2-uitstoot met bijna 320 miljoen ton te verminderen: een hoeveelheid die overeenkomt met jaarlijkse CO2-uitstoot van Berlijn, Delhi, Hong Kong, Istanbul, Londen, New York, Singapore en Tokyo samen. Onder het motto Firm of the Future werkt Atos met klanten samen met als doel hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen. Met haar ambitie CO2-neutraal te ondernemen, ondersteunt de IT-dienstverlener klanten bij het reduceren van hun CO2-uitstoot en de ontwikkeling van een duurzame IT-infrastructuur. Daarnaast compenseert Atos de CO2-uitstoot van haar datacenters met als doel klanten volledig CO2-neutrale IT-diensten te kunnen bieden.

Siemens en Atos presenteren hun oplossingen op E-World. Deze energiebeurs staat van 7 tot en met 9 februari in Essen, Duitsland op het programma.

###