Online seminář

Ověřené a efektivní postupy používání O365

Ověřené a efektivní postupy používání O365

bluedash

Mnoho organizací používá Office 365. Většina funkcí a programů tohoto systému je z hlediska použití poměrně intuitivní, takže může stačit jen krátké školení a informace. To neznamená, že takové běžné používání jednotlivými zaměstnanci je celkově pro firmu přínosem. Zjistěte, jaký potenciál má využití služeb O365. Jaká přináší vylepšení v oblastech jako je týmová komunikace a efektivní spolupráce, virtuální tréning, apod.

Denní program

    • Představení Atosu a našeho partnera Orbitu
    • Příklady z praxe a Zákaznické příběhy
    • Ověřené postupy adopce
    • Klíčové oblasti pro úspěšnou realizaci
    • Diskuze

Workshop je určen vedoucím pracovníkům IT, kterým bychom rádi představili hlavní aspekty optimálního využití možností Office 365, a diskutovali s nimi současný stav v jejich organizaci a případné problémy probíhající adopce.

Zároveň se společně pokusili navrhnout postup, jak případné problémy překlenout a jak v tom eventuálně může pomoci ATOS a jeho partner ORBIT, kteří se na větších či menších projektech optimálního využití Office 365 podílí již dlouhou dobu a ve významných organizacích.


Share This:FacebookTwitterLinkedIn