Cena Josepha Fouriera 2020

O soutěži

Tato vědecká soutěž má za cíl ocenit nejlepší studenty, kteří svojí výzkumnou prací významně přispějí v oblasti informatiky a informačních technologií se zaměřením na návrh a využití výpočetních algoritmů a metod, simulací a modelování a na manipulaci s velkými objemy dat.

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví chtějí touto cestou podpořit vzdělávání a rozvoj v oblasti informačních technologií v České republice.

Výherci získají finanční odměnu, možnost vycestovat na stáž do Francie dle vlastního výběru a výpočetní čas na superpočítači ANSELM v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations.

Cena vzdává hold významnému francouzskému vědci Josephu Fourierovi, jehož matematické modelování fyzikálních jevů je v současnosti zásadní pro výpočetní simulaci a Extreme Computing.

1. místo60 000 Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
2. místo40 000 Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
3. místo25 000 Kč
Zvláštní cena poroty:Výpočetní čas na superpočítači IT4I v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations

Stipendium pro výzkumnou stáž ve Francii!
Stipendium nabízí Francouzské velvyslanectví prvním dvěma výhercům Ceny J. Fouriera. Jedná se o mobility grant, který je určen na pokrytí nákladů laureáta za jeho cestu a pobyt ve Francii po dobu jednoho měsíce. Student si vybírá pobyt ve Francii podle svého uvážení tak, aby výzkumná stáž odpovídala co nejvíce jeho potřebám a zaměření na jeho výzkum.

Výpočetní čas na superpočítači IT4I

10 000 jádrohodin výkonného superpočítače, který bude moci výherce čerpat v průběhu jednoho roku, do soutěže poskytlo Národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Student, který svou prací zaujme porotu, bude mít příležitost realizovat svůj výzkum na superpočítači ANSELM, a to bez ohledu na jeho umístění v soutěži. ANSELM je jeden z nejvýkonnějších superpočítačů Střední Evropy, na kterém pracuje řada předních vědeckých pracovišť České republiky. Více informací o ANSELMU lze získat z http://www.it4i.cz/.

Zkontaktuje svého koordinátora

Každá zúčastněná univerzita má svého koordinátora, přes kterého se studenti do soutěže přihlašují. Koordinátor vybere nejlepší uchazeče, které doporučí k účasti v soutěži Francouzskému velvyslanectví, a to nejpozději do 28. února 2020. Tito kandidáti pak budou přihlášeni do celostátního finále soutěže.

Seznam koordinátorů bude průběžně aktualizován.

Přihlášky do soutěže

Kandidáti vybraní jednotlivými vysokými školami a univerzitami, které se projektu účastní, musí Francouzskému velvyslanectví v ČR (vědeckému oddělení) doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže nejpozději do 20. března 2019.

Joseph Fourier Prize 2011

1. místoZdeněk Vašíček, Vysoké učení technické v Brně, Acceleration of the evolutionary algorithms
2. místoAlexandros Markopoulos, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Scalable domain decomposition methods for solution of statistics problems
3. místoDalibor Klusáček, Masarykova univerzita, Application of advanced scheduling methods

Joseph Fourier Prize 2012

1. místoJiří Filipovič, Masarykova univerzita, Automatic Optimization of memory-bounded CUDA Kernels and its Application to Blas and FEM
2. místoVladimír Novák, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Multiscale computational methodology for virtual prototyping of porous catalysts
3. místoFilip Konečný, Vysoké učení technické v Brně, Relational verification of programs with integer data

Joseph Fourier Prize 2013

1. místoJiří Mekyska, Vysoké učení technické v Brně, Automatic analysis of neurological disorders
2. místoMartin Kruliš, Univerzita Karlova, Employing parallel architectures in similarity search
3. místoJan Hovad, Univerzita Pardubice, Large scale terrain modelling using LIDAR technology

Joseph Fourier Prize 2014

1. místoVáclav Hapla, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Massively Parallel Quadratic Programming Solvers with Applications in Mechanics
2. místoDaniel Langr, České vysoké učení technické v Praze, Space-Efficient Storage Formats for Sparse Matrices
3. místoPetr Čech, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Database systems for structural bioinformatics

Joseph Fourier Prize 2015

1. místoMichal Merta – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
2. místoTomáš Brychcín – Západočeská univerzita v Plzni
3. místoRené Labounek – Vysoké učení technické v Brně

Joseph Fourier Prize 2016

1. místoMichal Vonka – Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze
2. místoLukáš Neumann – Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
3. místoMarkéta Paloncýová – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Joseph Fourier Prize 2017

1. místoMichal Vonka – Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze
2. místoLukáš Neumann – Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
3. místoMarkéta Paloncýová – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Společně s Cenou Josepha Fouriera jsou tradičně předávány i další vědecké ceny za chemii, farmacii a medicínu. Ceny předává profesor Jean-Marie Lehne – nositel Nobelovy ceny za chemii 1987, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ceremoniál se bude konat 16.6.2018.

Superpočítač ANSELM

Superpočítač ANSELM, jehož dodavatelem je francouzská společnosti BULL (od roku 2015 sloučena se společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o.), byl zprovozněn v květnu 2013 v IT4Innovations národním superpočítačovém centru. IT4Innovations realizuje výzkum v oblastech superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby v této oblasti a zpřístupňuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu.

Superpočítač provozuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, dalšími partnery projektu centra IT4Innovations jsou Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Z externích subjektů využívá výpočetní čas na ANSELMU například Akademie věd, Karlova univerzita, České vysoké učení technické, ale také nově budovaná centra excelentního výzkumu, pražské ELI a brněnský CEITEC. Na ostravském superpočítači se počítá např. enzymatické reakce, vývoj nových léčiv, vývoj nového paliva pro reaktory IV. generace, simulace laseru, úlohy pro automobilový a letecký průmysl, a další.

Technické parametry Anselmu

209 výpočetních uzlů; každý uzel osazen dvěma osmi jádrovými procesory architektury x86-64 SandyBridge, minimálně 64GB RAM paměti a lokálním diskem kapacity 300GB.

Software

Pro práci na Anselmu je k dispozici řada knihoven, řešičů a jiných nástrojů. Většina je k dispozici všem uživatelům, kteří dostali přidělen výpočetní čas. Anselm poskytuje rostoucí škálu softwarového vybavení – překladačů, knihoven a aplikačního software. Jsou na něm instalována vývojová prostředí GNU a Intel, překladače C/C++ a Fortran, knihovny MPI, matematické knihovny (MKL, GSL, MAGMA, IPP, FFTW) a další podpůrné knihovny (NetCDF, HDF5). Aplikačnímu software dominuje software pro inženýrské výpočty – CAD/CAM/CAE, CFD, FEA (Matlab, Ansys, Fluent, Comsol a další). Anselm používá operační systém Linux – bullx Linux a plánovač/manažer zdrojů PBS Professional. Uživatelé mohou kromě instalovaného softwarového vybavení využívat vlastní software, pokud jim to dovolují licenční podmínky.

Více informací na www.it4i.cz